O’nu seven ve O’nun sevdiği insanlar

Derya Güney

FRANSIZ ASILLI bir Müslüman olan Prof. Dr. Eva De Vitray Meyarovitch şöyle der: “Dünyadaki bütün dinler kendilerini neş’et ettikleri yer ya da kurucularının adıyla anarken, İslam bir duruş ve tavır ile anılır.”

Bir duruş ve tavır...

İslam bir “duruş” ve “tavır”ı temsil eder de, Müslüman bir duruş ve tavrı temsil etmez mi? Ya da bir başka deyişle, Müslümanca bir duruş ve tavırdan söz edebilir miyiz? Kendisini Allah’a teslim etmekle hür kılan, O’na itaatle güvenlik, esenlik ve kurtuluşa eren insandır Müslüman. Kuşkusuz, bu sorunun cevabı, “elbette, Müslümanca bir duruş ve davranış biçimi benimsenmeli” olacaktır. Müslüman olduğu iddiasında olanları bağlayan bir duruş...

Sözün tam burasında, ne yazık ki, ancak yakın bir zaman öncesinde, gönül dünyama nazil olan şu mübarek ayetlere kulak verelim: “Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer imanınızı kaybederseniz, Allah zaman içinde (sizin yerinize) O’nun sevdiği ve O’nu seven insanlar geçirecektir: mü’minlere karşı alçak gönüllü, hakikati inkar edenlere karşı onurlu, Allah yolunda üstün çaba gösteren ve kendilerini kınayabilecek kimsenin kınamasından korkmayan (insanlar). Bu, Allah’ın dilediğine bağışladığı bir lütuftur. Allah (lütfunda) sınırsızdır ve her şeyi bilendir.” (Maide suresi, 54. ayet)

Ayetler bize Allah’ı seven ve Allah’ın sevdiği mü’minlerin özelliklerini sıralar ardı ardına. Dört temel madde:

1. Mü’minlere karşı alçak gönüllü olmak

2. İnkarcılara karşı onurlu davranmak

3. Allah yolunda üstün çaba göstermek

4. Kınayıcıların kınamasından korkmamak.

Müslümanca bir duruş konusunda kafa karışıklığından kurtaran dört temel davranış biçimi. Her bir maddeyi kendi hayatımıza geçirmek için, benimsememiz gereken yeni davranışlar, terketmemiz gereken alışkanlıklar mevcut kuşkusuz. Bu çabalarımızın her biri Allah’ı seven ve Allah’ın sevdiği mü’minler olma yolunda atılmış adımlardır. Benim dikkatimi çeken bir husus da, ayette geçen “yucâhidûne fî sebîlilllah” ifadesi. Muhammed Esed’in mealinde “Allah yolunda üstün çaba” olarak çevrilen bu ifade, hayatımızı yaşarken, tüm benliğimizi, kapasitemizi ve her türlü imkânımızı kullanarak zirveye ulaşan bir çabayı hatırlatıyor.

Allah yolunda yorulmak, uykusuz kalmak, ter ve gözyaşı dökmek, çalışmak ve okumak dahil her türlü faaliyetimiz bu üstün çabanın bir parçasıdır. Hayatımızı her anıyla bu “üstün çaba” nın bir açılımı gibi yaşamak niyetiyle niyetlenmek, bizim, hayatımıza “ilahi bir anlam” katmamızı sağlayacaktır. Böylesi bir anlam, bir geri besleme sistemi gibi, çalışmalarımız için şevk duymamıza neden olacak, şevkimiz ve çabalarımız da niyetimizi pekiştirecektir.

  20.03.2009

© 2021 karakalem.net, Derya Güney© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut