Okumadan âlim olmak peygamberlere mahsustur – 2

GÜNÜMÜZDE ZULÜMLER de zulümlerden korunmak da,
Ancak ilim sahibi olmakla mümkün oluyor.
İlim ve fende ileri gidemeyenler,
Teknolojik olarak rekabet edemeyenler,
‘Emr-i bil maruf, nehy-i ani’l münker’ hükmünü, [1]
Maalesef yeryüzünde hâkim kılamıyorlar..

Eskiden cahil kalmak zulmün en önemli kaynağıydı,
Şimdiyse ilim sahibi olamamak modern köleliği doğuruyor.
Muhtaç kalıyorsun ve aç bir canavardan medet umuyorsun,
O da mutlaka diş ve tırnak kirası istiyor. [2]
‘Tüfek icat oldu mertlik bozuldu’ derler,
Aslında sözün doğrusu şöyle olmalıydı:
‘Mertler tembel oldu, namerdin tüfeğiyle öldü..’
İlimsiz bir millet ya esir olur yada yok olur.
Pazı kuvvetiyle adalet dağıtma dönemi biteli çok oldu.
Ahir zamanın tam göbeğinde yaşadığımız şu günlerde,
Adaletler de zulümler de,
Aklını ilim ve teknolojide kullananların yanında yer alıyor.
İlmin kapısı ve Allah’ın kılıcı olan Hz. Ali (k.v)’nin tespitiyle, [3]
Kalem kılıçtan keskindir.
Şimdilerdeyse bu, ölüm silahı olarak kullanılıyor.. [4]

Kuvvet hakka zahiren galip gelmeye devam ediyor.. [5]
Nedeni de,
İslâm âlemi son beş yüz senedir derin komadadır,
Hâlâ uyanabilmiş değil. [6]
Onun için çoğu zaman dua ediyoruz yanıt alamıyoruz.. [7]
Kalem kafanın dilidir.
Vahiyle desteklenmediği sürece de,
(Ki o kapı Hz. Muhammed’in (s.a.v) risaletiyle kapanmıştır),
Okumadan âlim olmak mümkün değildir..


Dip Notlar:

[1].‘İçinizden, insanları hayra çağıracak,
İyiliği emredip kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun..’
Al-i İmran Suresi / Ayet: 104

[2]. ‘Aç canavara karşı tahabbüb (muhabbet besleme),
Merhametini değil, iştahasını (iştahını) açar.
Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister..’
Mektubat / Hakikat Çekirdekleri / syf: 456

[3]. Resulullah şöyle buyurdu:
‘Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır..’
El- Cami’us-Sağir 1/415,
Sevaik’ul Muhrika 73,
Tehzib’ut-Tehzib 6/320,
Müstedrek-i Hâkim 3/126,
Tırmizi / 6. cilt / syf: 274 / 3969 no’lu hadis

[4]. İleri teknolojinin bir ürünü,
Ve insanlık tarihinin gördüğü en dehşetli ölüm silahı olan,
Atom bombasının mucidi,
Kendisi de bir Yahudi olan Albert Einstein’dir.
İlim ve teknolojide ileri gidenler,
Dünyayı Filistin’e çevirmek istiyorlar.
Bu lânet gidişatı tamamen önleyebilmenin yolu,
Kalemin kılıçtan keskin olduğunu iyice kavramaktan,
Ve ona göre de çalışmaktan geçmektedir..

[5]. Muhakemat / 8.Mukaddeme / syf: 32 – 33

[6]. ‘Eski çağların,
Cihangir Asya ordularının,
Kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim!
Beş yüz senedir yattığınız yeter!
Artık Kurân’ın sabahında uyanınız.
Yoksa,
Kur’an-ı Kerîmin güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla,
Vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir..’
Tarihçe-i Hayat / syf: 140 – 141

[7]. Resulullah şöyle buyurdu:
‘Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki,
Ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz,
Ya da Allah, yakında umumi bir belâ verir.
O zaman dua edersiniz, fakat duanız kabul olmaz..’
Tirmizi / Fiten 9

  11.01.2009

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut