Okumadan âlim olmak peygamberlere mahsustur

HEPİMİZİN VAR oluşu Allah’ın varlığından kaynaklanır.
Allah’ı (c.c) bilmek,
O’nun bir yansıması olan âlemi tanımakla mümkündür.
Bütün evren,
Yaratıcı’nın isim ve sıfatlarının aşikar belirdiği,
İlâhi kudretinin meydana çıktığı,
Âdeta tenezzül edip açıldığı bir yerdir.
Her bir varlık kendine özgü bir amaca hizmet eder durur.
Evrenin hiçbir tarafında,
Abesiyet / anlamsızlık görmek mümkün değildir.
Olsa olsa insana henüz açılmamış olan sırlar bulunmaktadır..

‘Kitap eskitmeyen milletler silah eskitir’ derler.
İlk emri ‘oku!.’ olan bir dinde,
İster satırdan isterse sâdırdan olsun,
Her türlü okuma insanın baş tacı olmalıdır.
Unutmayalım ki,
Okumadan âlim olmak sadece peygamberlere mahsustur..

Kısaca bahsetmek gerekirse iki tür okuma vardır:
Allah’ın kelâm / konuşmak sıfatından gelen Kuranı Kerim’i okumak,
İrade / kudret sıfatından gelen kâinat kitabını okumak..
Biri satırdan diğeri sâdırdan okumadır.
Yaratıcı’nın,
İnsanla ilgili büyük bir hilkat projesi bulunmaktadır. [1]
Allah (c.c), kendisine bir muhatap aramaktadır,
Ve insanı yaratmıştır.
Âdemoğlundan istediği emir ve yasakları da,
Elçisi (s.a.v) vasıtasıyla Kuranı Kerim’de bildirmiştir.
İnsan bunları öğrenmekle mükelleftir.
Manidardır,
İlk gelen vahiyler ‘ikra! / oku!’ ile başlarken, [2]
Hemen sonra gelen emirler ‘Kalem’ suresinin ayetleridir. [3]
Kâinat kitabı ise,
Kuran-ı Kerim’in âdeta açılmış ve açıklanmış halidir.
Kâinat kitabını okuyabilmek için ilim sahibi olmak gerekir.
Her bir ilim kendi diliyle kâinat kitabını okur ve okutur. [4]
“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz”,
Anlayışının arka planında da bu gaye saklıdır..Dip Notlar:

[1]. Büyük Proje I – II / Aykut Tanrıkulu / www.karakalem.net

[2]. Alâk, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder.
Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir.
Mekke'de inmiştir;
Kuran-ı Kerim’in 96. suresidir.
19 âyettir.
İlk 5 âyeti, Kuran'ın ilk inen âyetleridir.
Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü,
İnsanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu,
İnsanın bunları düşünmesi,
Rabbine itaat etmesi gerektiği,
Aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.

Alâk suresinin ilk 5 ayeti:
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti..

[3]. Kalem Suresi, Mekke’de inzal olmuştur.
Kuran-ı Kerim’in 68. suresidir. 52 ayettir.
Adını, ilk ayetindeki ‘kalem’ kelimesinden almıştır.

Kalem suresinin ilk ayetleri:
1. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,
2. Sen (Rabbinin nimeti sayesinde) mecnun değilsin.
3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.
4. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
5. (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler,
6. Hanginizde delilik olduğunu yakında..

Meâlen “kalemle insana bilmediğini öğreten Rabbimiz”den,
Ve bu kalemle yazılanları nasıl okuyacağımıza dair,
“Rabbimizin adıyla okumaktan”,
Ve neyi okuyacağımıza dair örneklerden bahseden Alâk Suresi’nden sonra;
Kalem Suresi’nde de,
Okunması gereken bu satır satır yazılanlara atıf yapılması da,
Bu kuvvetli bağlantıyı göstermektedir..

[4]. ‘Göklerin ve yerin yaratılmasında,
Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde,
İnsanlara faydalı olan şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde,
Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda,
Yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,
Rüzgarları yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde,
Aklını çalıştıran bir toplum için bir çok ibretler vardır..’
Bakara Suresi / Ayet: 164

  04.01.2009

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut