Kriz hastalığı

HASTALAR RİSALESİNİ okumak için hasta olmak mı gerekir veya onu sadece hastalar mı okur? Hasta değilim demek bile deva bulmamışlık hali; günahların her yandan ve yönden – içten ve dıştan – kuşattığı bu asrı hazırda sağlam kalmak hiç de öyle kolay değil; kaç kalp diri, kaç dimağ dingindir bu savruk zamanda…

Şüpheler, vesveseler fırtınasında, dünyalaşma girdabında, zevkler çukurunda, “bana bir şey olmaz” demek ne çürük bir hal, ne gülünç bir güçsüzlük… Hele krizin ayyuka çıktığı, kalpleri kapladığı, ya da kalplerdeki krizin dünyaları yuttuğu şu günler, “Hastalar Risalesi”ni yeniden okunacağı zamanlar olduğunu düşündürüyor; öncelikle “İktisat Risalesi”, arada “İkinci Lem’a”, sonra yine “İhlâs” …

Kur’an eczanesinden devşirdiği devaları Nur Risaleleriyle sunan zamanın tabibi Bediüzzaman, bize bu konuda örnek ve model; önce kendi için reçete hazırlıyor, sonra dağıtıyor tatlı şurupları… Hastalar Risalesini okurken bunu fak ettim, dil ve anlatım o kadar tatlı, o kadar nazikâne ki sanki şefkatli tabibin elinden tatlı bir şurup içiyorsunuz…

Yirmi beş deva, yirmi beş tatlı kaşığı sanki; yan etkisi yok, bünyeyi rahatsız etmesi yok, kalbe de iyi geliyor gönle de, akla da iyi geliyor idrake de, nefse de rahat ruha da, beden de memnun vicdan da…

Muhatabı sadece hastalar değil, musibete uğrayan herkes; hastalığa, musibete öyle bir tanım getiriyor ki kim hasta, kim sağlıklı diye düşündürüyor, sabır ve şükür kanatlarıyla gezdiriyor, idrak ufkundan irfan semasına çıkarıyor, dünya küçüldükçe küçülüyor, gönülde zerre yer tutmuyor…

Geçen asrın başında hastalığı teşhisi ve tedavi için yazdığı reçete Risale-i Nur, bir nevi hastalar risalesi; Kur’an’dan aldığı tiryakları Hekim- i Lokman gibi dağıtıyor, her risale bir derde deva oluyor, ihtiyarlara, hastalara, musibetzedelere…

Şu günlerde dünyayı saran - adına kriz deniyor - hastalığın tedavisi yine Hekim-i Lokman’ın hazırladığı reçetede; İktisat ve Hastalar Risalesi, İkinci Lem’a ve her zaman olduğu gibi İhlâs Risalesi… Kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyarlar, diğer risalelerden kendince bir reçete hazırlayabilir; Lahikaları tarayabilir, analizler yapıp yeni sentezler oluşturabilir; eczane geniş, istifade kolay, ilk iş hasta olduğunu fark etmek ve ilk adımı atmak…

Bakarsınız bir cümle ile sarsılır kendimize gelebiliriz veya uzun bir tedavi gerekir, belki ameliyatlık durum vardır; Üstad, kulunç hastalığı için yirmi otuz yıl dua ettiği halde geçmiyor, neden?

Şafi-i Hakiki olan Rahman ü Rahim, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa versin, Hastalar Risalesi ve diğer Risalelerdeki dualar hakkımızda kabul olmuş bir dua olsun inşaallah.

  22.12.2008

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut