Devlet baba, asi evlat

Seyhan Demir*

MALUM OLDUĞU üzere bir babanın çocuklarına karşı eşit davranması, şefkatli olması,,onları çok sevmesi,onlar için fedakarlıktan kaçınmaması beklenen bir durumdur. Bunun aksi davranışlar yani çocuklarından bir kısmını çok sevmesi, diğerlerine karşı ayrımcı davranması, imkanlarını eşit dağıtmaması doğal olarak bunlardan yoksun kalan çocuklarda babalarına karşı bir soğukluk, nefret hatta yıkıcı bir takım dışa vurumlar doğurmaktadır.

Bu basit ve bazen söylenen örnekten yola çıkarak Güneydoğuda yaşananlara bakacak olursak 25 yıldır aynı tablo ile karşı karşıya olduğumuz sonucu ortadadır.

Her ne kadar baba devlet imajı bu devirde yıkılmak istensede en kapitalist devletler bile son global kriz karşısında gene babacan davranmışlardır.

Zaten kadim kültürlerde devletin gökte bulunan Rabbe, yeryüzünde de aile reisi babaya benzetildiği herkesin malumudur. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa… baba Rab gibidir, her zaman karşılıksız verecek… manasında Risalede geçen bir kısımda vardır.

Devlet baba yaklaşık son 80 yıldır bir kısım asi kabul ettiği çocuklarına (bu çocukların illa Güneydoğuda olması gerekmemektedir) bazı sebeplerle eşit ve şefkatli davranmamış, bazen onları yok saymış, inkar etmiştir. Mesele şimdi bunlardan yola çıkarak suçlu aranması değil, bugün ve her zaman sevgi ve şefkatle tüm çocuklarına eşit davranmasının gerektiğidir. Bunun aksine bir kısım iyi çocuklarına! güya kötü çocuklarını! Dövdürtmesi, hatta öldürtmesi sorunu çözmemekte bilakis daha arttırmaktadır. Herhalde sevildiğini ve kendisine eşit davranıldığını hisseden aklı başında hiçbir çocukta babasına asi olmayacaktır.

Belki naif bir teklif olacak ama, bence bir an önce devletin silah bırakması, bölgeye elinde güllerle gitmesidir. Böyle bir durumda karşısında silahlı kuvvet bulamayan kötü çocuklar kime saldıracak, kime silah kullanacaktır? Bölge halkına mı silah kullanacaktır? Bölge halkı zaten kendi akrabalarıdır. Karşısında güllerle çiçeklerle duran kardeşlerine karşı onlar da eninde sonunda çiçeklerle karşılık vereceklerdir kanaatindeyim.

Binaenaleyh yıllardır çözümsüz duran problemi yine şefkatli devlet babanın çözmesi gerekmektedir diye düşünmekteyim.

  28.12.2008

© 2021 karakalem.net, Seyhan Demir© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut