Gordion düğümleri ve Truva atları

MEHMET NURİ EMİNLER*

GELİŞEN, GELİŞTİKÇE çetrefilleşen bir kısım hâdiseleri mantıklı bir bakışla izaha yeltenmek havsalamızı bayağı zorluyor.

“ Milleti yaşat ki devlet yaşasın” öğüdüyle yola çıkıp, ülkenin pek çok meselesini halletmek için bu ilke çerçevesinde kollarını “çemreyen” kişi ve kuruluşların, belki de “hikmet-i hükümet” gereği yaptıkları bazı düzenlemeler de var bunların içinde.

Anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Merhum Nasreddin Hoca’nın bindiği dalı kesmesi benzeri “garabet”ler eğer bir hikmetli sebebe dayanmıyorsa, aklımıza bazı ihtimaller gelmiyor değil.

“ Birileri” hükümet canibinden buldukları farz-ı muhal Truva Atı misali anlayışlarla, o canım ve güzide çalışmalara gölge mi düşürmeye çalışıyor? Eğer bu doğruysa, acaba niçin ve neyi elde etmek, ya da “neye mani olmak’ için yapıyor bunu? İçeriden ve dışarıdan çembere alınmak üzere olan ülke görünümündeki vatanımız, bazı farkında olunmadık “sürçmelerle” adım adım bir yerlere mi götürülmek isteniyor?

Gerçi işinin ehli düşünce ve kimliklerden teşkil olunmuş bir ekibe güvenmemek, insanı “gayr-ı memnun” derekesine indirir; bunu herkesten daha çok bilmesi ve şuurunda olması –aynı zamanda bilfiil yaşaması-- gereken insanların hizmet gruplarının ta ilk baştan beri istikbali oldukça parlak bir siyasi ekibin yolu üzerine takoz koymaya çalışması, hemen hemen herkesi bilhassa bizi düşündürüyor.

“ Mümkün her hükûmete karşı çıkmayı” anarşizm ile eşdeğer gören –görmesi gereken- meslek ehlinin “bir bölümünü” de bu tuzağa teşne bir hâlde görme, onları taş taş örülmeye çalışılan Çin Seddi’nin bir elemanı, bir âlet-i lâ ya’kıl olarak bulma endişesi onlar adına hafakanlara atıyor bizi.

Hele sıkı maliye politikası gibi bugün ve bu şartlarda çok gerekli bir düşünceyi, “İfrat tefriti netice verdiğinden daha muzırdır” ( Bir konuda aşırı gitmek, getirdiği tepkiden dolayı çok geri kalmayı netice verdiğinden daha zararlıdır) hikmetli sözüne hiç uymayacak bazı “ bürokratik” sıkıştırmalar, “milleti yaşatmak” idealinden çok çok ırak düşüyor.

Bu “ ifratların” ya da “ kraldan fazla kralcı kesilmelerin” işgüzar yüzü, binilen dalın kesilmesi gibi tıpkı eğer bizlerin ellerinde şekillenmişse, dikkatli ve uyanık olmanın vakti geldi de geçiyor demektir.

“ Dikkat” edelim ki, devam ve istikrarınız kendiniz için değil, millet, ülke, milli kültür ve cihanşümul sanat için mutlak zarurettir.

  13.10.2008

© 2021 karakalem.net, MEHMET NURİ EMİNLER© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut