Babamdan Dinlediklerim

Harun Pirim

BİR KELAMIN kıymetini belirleyen ölçülerden birisi de o kelamı kendisine düstur ittihaz edenlerin istifade keyfiyetiyle birlikte sayıca çok olmalarıdır. Bu anlamda milyarlarca insan 14 asrı aşkın bir süredir o şanlı Peygamber(SAV)’in söylediklerine uyarak ahlaklarındaki yükselmeleri davranışlarına yansıtmışlardır ve halen de yansıtmaktadırlar. Bu insanlardan birisi olarak babamdan dinlediğim bir hal dersini aktarmak istiyorum:

Kütub-u Sitte’nin 4286 numaralı hadisi olup Ebu Hureyre(ra) hazretlerinden aktarıldığı üzere bir adam Allah Resulu(SAV)nun yanına gelir ve kısa bir nasihat ister. Böylece nasihati unutmayıp tutacağını düşünür. İsteğinin karşılığında aldığı cevap “öfkelenme!” olmuştur. Bu kısa hadisin yankısı asırların dalgalarıyla günümüz sahillerine ulaşmıştır. Bu nurani kelamdan istifadesi ziyade olabilmesi bakımından babamın küçük bir kağıt parçasına “öfkelenme” yazdığını, ihtimal ki sinirli olduğu bir zamanda elini cebine soktuğunda Nebevi hatırlatma ile yatıştığını işittim. Kendisinden işittiğim diğer bir hadis uygulaması da Ebu Zer Gıfari(r.a.)’den rivayet ile gelen “...Yoldaki taş, diken, kemik gibi zararlı maddeleri temizlemek senin için sadakadır....” ifadesidir. Altında bir ışık bir hikmet olmayan Resulullah(SAV) davranışı, söyleyişi yoktur. Yoldan taş kaldırmanın görünürdeki anlamıyla birlikte muhterem babamın hadise yüklediği anlam da manidardır. Hayat yolumuzda dosdoğru diğer bir ifadeyle vahye sadık kalarak ilerleme gayretinde iken bizi yolumuzdan alı koyacak, tökezletecek her şey birer taştır. Bu anlamda bu taşları kaldırmak da hayatımız için ve dolayısıyla örnek olabileceği hayatlar için nadide bir sadakadır.

Bu iki nurani cümlenin yakınınızdaki bir insanın hayatına getirdiği zenginliklere bakınca, olumlu değişimler için haddinden fazlaca malzemeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tıpkı merhum Re’fet beyin ifade ettiği gibi “Fakat, heyhât, bizler arpa ambarı içinde açlıktan ölen tavuklara benzeriz.” 1
1 Barla Lahikası, Sf:53

  29.08.2008

© 2021 karakalem.net, Harun Pirim© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut