İnsan ne zaman yaratıldı?

GÖKLERİN VE yerin Rabbi hitap ettiği vakit,
Devri daimi nazara verir,
Bizim kısır döngülerimizi değil.
Allah (c.c) evreni yaratırken,
İnsanın aklını mühendis tayin etmemiştir.
‘Âlemleri altı günde yarattım..’ buyururken, [1]
Herhalde henüz bulut halinde bile olmayan,
Dünya gününden bahsedecek değildir.. [2]

Ayda yaşıyor olsaydık,
Bir yılımız 365 gün değil 27,5 gün olacaktı. [3]
Dolayısıyla dünyadaki her bir yıl,
Ayda geçen 13 ‘ay senesi’ne karşılık gelecekti. [4]
Bulunulan mekana göre,
Geçen süre de göreceli olarak değişmektedir.
Güneş sistemimiz,
Kendisine bağlı bütün gezegenleriyle birlikte,
‘Şems-üş-şümus’ [5] denilen,
Güneşler güneşi etrafındaki galaktik döngüsünü,
Saatte 950.000 km gibi inanılmaz bir süratte kat eder.
Bu seviyedeki bir gün,
Yerküremize bakan 50000 seneye denk gelir. [6]
Samanyolu galaksisinin,
Kendi etrafında dönmesi ile oluşan,
Bir gün / devir süresi ise,
Kuşkusuz bundan çok daha fazladır.. [7]

Yerküremizin ömrü ile ilgili hesaplamalar,
Dünyanın uzayda kat ettiği,
Galaktik döngülerle oluşan gün hesabı ile yapılırsa,
Bir güne 50000 sene olacak şekilde güncellenmelidir.
O takdirde, dünya senesi ile ne kadar bir süre geçtiği,
Örneğin Âdem (a.s)’in şahsında,
İçinde yaşayan Ademoğlu’nun,
Ne kadar zamandan beri yeryüzünde bulunduğu..vs gibi,
Sorulara verilecek cevaplar daha sağlıklı anlaşılır.
Bu meyanda,
‘Âdem’den kıyamete kadar ömr-ü beşer yedi bin senedir..’ [8]
Nebevi fermânındaki 7000 yılın,
Dünyanın ölümü ve ömrünün sonu olan,
Kıyameti de içermesinden dolayı,
Yıldız senesi olarak anlaşılması gerekir.
Bu da geçmişten geleceğe,
On binlerce yıl demektir.. [9a], [9b]Dip Notlar:

[1]. ‘Şüphesiz ki Rabbiniz,
Gökleri ve yeri altı günde yaratan,
Sonra Arş'a istivâ eden (yönelen),
Geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten;
Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.
Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur.
Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!.’
A’râf suresi / Ayet: 54

[2]. Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:
Resûlullah (s.a.v) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı:
‘Allah toprağı cumartesi günü yarattı.
Ondaki dağları pazar günü yarattı;
Ağaçları pazartesi günü yarattı.
Mekruhları salı günü yarattı.
Nuru çarşamba günü yarattı,
Ve onda hayvanları perşembe günü yaydı.
Hz. Adem (a.s)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra,
İkindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde,
En son mahlûk olarak yarattı..’
Müslim / Sıfatu'1-Kıyâme 27 / 2789 no’lu hadis

[3]. Ay, dünya etrafındaki dönmesini,
Ortalama 27 gün, 7 saat, 43 dakika, 11,47 saniyede tamamlar.

[4]. 365 / 27,5 = 13,2 kat hızlı seneler devredip geçecekti.

[5]. Şems-üş-şümus: Güneşlerin güneşi. En büyük güneş.
Çok seyyarelerin (yıldızların),
Etrafında döndüğü en büyük yıldız.

‘Hem şemse (güneşe),
Kendi mihveri (ekseni) üstünde,
Câzibe (çekim yasası) denilen mânevî ipleri yumak yaptırmak için,
Dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi,
Bir Kadîr-i Zülcelâlin emriyle döndürüp,
O seyyârâtı (yıldızları) o mânevî iplerle bağlayıp tanzim etmek,
Ve güneşi bütün seyyârâtı (gezegenleri) ile,
Saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle,
Bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına
Veya Şemsü'ş-Şümûs cânibine sevk etmek,
Elbette Ezel ve Ebed Sultanı olan
Zât-ı Zülcelâl’in kudretiyle ve emriyledir.’.
Sözler / 33. Söz / syf: 614

[6]. Barla Lahikası / 27. Mektuptan / syf: 324 – 325

[7]. Samanyolu galaksisi,
Kendi etrafındaki bir tam turunu,
Yaklaşık 168 milyon yılda tamamlamaktadır.
Yani bir galaksi günü,
168 milyon dünya senesine karşılık gelmektedir..

[8]. Hadis-i Şerif meali

[9a]. ‘Şu halde nev’i insanın (insan neslinin) ömrü,
Yedi bin sene eyyam-ı malume-i arziye (bilinen dünya zamanı) ile olsa,
Küre-i arzın hayata menşe’ olduğu zamandan,
(Yeryüzünde ilk canlıların belirdiği zamandan),
Harabiyetine (kıyamet vaktine) kadar,
Eyyam-ı şemsiye (güneş günü hesabı) ile,
İki yüz bin seneden geçer.
Ve Şems-üş-şümusa tâbi ve âlem-i bekâdan ayrılıp,
Küremize bakan dünyaların ömrü,
Şems-üş-şümusun işarat-ı Kur’aniye ile,
Her bir günü 50000 sene olmasıyla),
Yedi bin sene o eyyam (gün hesabı ile),
Yüz yirmi altı milyar sene yaşarlar..’
Barla Lahikası / 27. Mektuptan / syf: 326

Not:
Bu pasaj,
Envâr Neşriyat’ın Barla Lahikası kitabında yer alırken,
Yeni Asya Neşriyat’ın Barla Lahikası kitabında yoktur.
Risale-i Nur Enstitüsü’nün Barla Lahikası kayıtlarında bulunmamaktadır..

[9b]. ‘Bir başka ifade ile,
İnsanlık ömrü yedi bin sene olduğu gibi,
Canlılık tarihinin ömrü de yedi bin sene,
Kâinatın ömrü de yedi bin senedir.
Ancak, insanlığın ömrü arz günü,
Bitki ve hayvan ömrü ise güneş günü,
Kâinatın ömrü de galaksi günü esas alınarak ölçülmelidir..’
Prof. Dr. Adem Tatlı

  15.06.2008

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut