“Annemi nasıl öldürebilirim?!”

BİR GENÇ internette anket düzenliyor.
İnsanlara ‘annemi nasıl öldüreyim?’ diye soruyor.
Sonra da sebebi vücudu olan annesini,
Bilmem kaç parçaya ayırıp poşetlere koyuyor..
Cennet ayakları altında olan annelik makamı,
Fantezi cinayetlerle maalesef ayaklar altına alınıyor.
Hem de evlatları tarafından..

İyi kimseler,
Îmânlarında sâdık (doğru) olanlar,
Allah’ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar,
O’nun (c.c) emirlerine uyan ve bozuk inanışlardan,
Kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar,
‘Ebrâr’ olarak nitelenirler. [1]
Resulullah (s.a.v):
‘Allahü Teâlâ (c.c) ebrâra,
Anne – babalarına ve çocuklarına,
İyilik yapmaları sebebiyle bu ismi verdi..’ buyurmuştur. [2]
Bütün kutsal metinlerde,
Anne – babanın hakkı ancak iyiliktir.. [3]

Bir insan tasarlayarak annesini niye öldürür?
Hadi ilahi dinlerin emir ve yasaklarını bir tarafa bırakalım,
Tabiatta anasını öldüren bir canlı var mıdır?!.
Hangi hayvan kendisini dünyaya getiren cana kıyar!.
Zalim insanoğlundan başka kim bu işi yapabilir..
İnsanın içini burkan asıl olay,
Bunun bir İslam ülkesinde cereyan etmesidir.
Hani, anne ve babalarımıza ‘off’ bile demeyecektik, [4]
Onlara iyi davranacaktık. [5]
Bizi dokuz ay karnında taşıyarak,
Sıkıntı ve ölüm riskini göze alan bir varlığa,
Verilecek karşılık bu mudur? [6]

Anne – baba katili veya maktulü olmak istemiyorsak,
Şu ifadeleri ciddiye almak zorundayız:
‘İşte bu asırda,
İslâm ve Türk gençleri,
Kahramanâne (kahramanca) davranıp,
İki cihetten (yönden) hücum eden bu tehlikeye karşı,
Risâle-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılıçlarıyla
Mukabele etmeleri (karşılık vermeleri) elzemdir (şarttır).
Yoksa o bîçare (çaresiz) genç,
Hem dünya istikbâlini (geleceğini),
Hem mesud hayatını,
Hem âhiretteki saadetini (mutluluğunu)
Ve hayat-ı bâkiyesini (sonsuz hayatını) azablara (büyük sıkıntılara),
Elemlere (acılara) çevirip mahveder.
Ve sû-i istimâl (kötüye kullanma ile)
Ve sefâhetle (rezilliklerle) hastahânelere
Ve hayatın taşkınlıkları ile hapishânelere düşer.
Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak..
Eğer terbiye-i Kur’âniye (Kuran’ın tarif ettiği ve önerdiği terbiye)
Ve Nurun hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese (korusa),
Tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan
Ve mesud (mutlu) bir Müslüman ve sâir zîhayatlara (diğer canlılara),
Hayvanlara bir nevi sultan olur..’ [7]Dip Notlar:

[1]. Kur'ân-ı kerîmde / meâlen:
‘Muhakkak ki ebrâr,
Nimetleri devamlı olan naîm cennetindedirler..’ buyurulur.
Mutaffifîn sûresi / Ayet: 22

‘Şüphesiz ebrâr olanlar,
Elbette nimetler (ile donatılmış cennetler) içindedirler.’.
İnfitâr suresi / Ayet: 13

[2]. Hadîs-i şerîf meâli / İbn-i Asâkir

[3]. ‘Vaktiyle İsrailoğullarından, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin,
Anneye-babaya yakınlara yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın,
İnsanlara güzel söz söyleyin,
Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak (yemin) almıştık..’
Bakara suresi / Ayet: 83

‘Çünkü babasına yahut anasına lânet eden her adam mutlaka öldürülecektir..’
İncil’den /Levililer / 20 : 9
‘Hikmetli oğul babasını sevindirir, fakat akılsız adam anasını hor görür..’
İncil’den / Süleyman’ın Meselleri / 15 : 20

‘Annene babana saygı göster.
Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun..’
Tevrat’tan / Mısır’dan Çıkış / 20 : 12

[4]. ‘Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi,
Ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa,
Kendilerine "of!" bile deme;
Onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle..’
İsra suresi / Ayet: 23

[5]. ‘İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik..’
Lokman suresi / Ayet: 14

‘Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik..’
Ankebut suresi / Ayet: 8

[6]. ‘Biz insana anne babasına iyi davranmayı tavsiye ettik.
Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.
Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer..’
Ahkaf suresi / Ayet: 15

[7]. Sözler / 13. Söz / 2. Makam / syf: 136

  01.06.2008

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut