Görünmez olmak..

BİLİM VE teknoloji haberlerinden öğrendim ki,
İngiliz bilim adamları ‘görünmez tank’ yapmışlar.
Işığın kırılması prensibine dayanarak,
Görüntüleri dağıtan ve o nesnenin,
Geçici olarak görünmemesini sağlayan bir teknoloji geliştirmişler.
Askeri kaynaklar birkaç yıl içinde,
İngiliz ordusundaki tankları,
Bu teknolojiye göre modernize etmeyi düşünüyorlarmış..

Haberi okuyunca;
Mekke müşriklerinin Resulullah’ı (s.a.v) katletmek için,
Evinin önünde kurdukları pusu aklıma geldi.
Hani Hz. Muhammed (s.a.v),
Kendisini öldürmeye gelen kalabalığın arasından,
Ya-sin suresinin ilk ayetlerini okuya okuya geçip gitmişti.
Ve müşrikler O’nu (s.a.v) görememişlerdi.
İşte orada bir peygamber mucizesi gerçekleşti.
Muhammed-i Arabî geçici olarak görünmez olmuştu.. [1]
Bu olay bir çok insan için,
Uzun asırlar boyunca,
Gerçek olmayan bir menkıbe gibi sunulup durdu.
Oysa geçici bir süre görünmez olmak işte mümkündü..
Peygamber mucizeleri,
Zamanla insanların da uygulayabildikleri,
Adiyattan işler haline gelebiliyordu.
Tıpkı geçmişte İbrahim (a.s)’in yanmaması olayının,
Günümüzde itfaiyecilerin elbisesi haline dönüşmesi gibi..
Veya Süleyman (a.s)’ın havada uçması gibi..
Geçen yüzyılın başlarında insanoğlu uçmayı başarana kadar,
O günün pek çok din düşmanı,
Hz. Süleyman’ın uçması mucizesini,
İstihza ile birbirlerine anlatıp gülüşüyorlardı..
Oysa şimdi ne kadar da kolay bir iş durumundaydı,
Kuş gibi uçmak..

Bir de insanın içini gerçekten burkan bir olay var ki;
O da geçici süre görünmez olmayı,
Müslümanlar Resulullah’tan bilmelerine rağmen,
Bunun mümkün olduğunu görmelerine rağmen,
O teknolojik pratiği,
Bir gayrı müslimin gerçekleştirmiş olmasıdır.
Oysa pek çok peygamber mucizesi,
İnsanların çalışarak elde edebilecekleri gelişmelerdir.
Dünya yaşlandıkça kuran gençleşmektedir.
Daha keşfedilecek pek çok peygamber mucizesi vardır. [2]
Fakat, ancak çok çalışanlar onu elde edebilecektir.
Bu konuda en iyi olanlar o pratiği kazanacaktır.
Unutmayalım ki,
Okumadan âlim olmak sadece peygamberlere mahsustur.. [3]
Dip Not:

[1]. Peygamberimizin Hayatı / Salih Suruç / 1. Cilt / Syf: 300

[2]. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dava etmiş ki:
Ben, şu kâinat Hâlıkının meb’usuyum (gönderdiği elçiyim).
Delilim şudur ki:
Müstemir âdetini (genel prensiplerini),
Benim dua ve iltimasımla (rica ve isteğimle) değiştirecek.
İşte, parmaklarıma bakınız;
Beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor.
Kamere bakınız;
Bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor.
Şu ağaca bakınız;
Beni tasdik (onaylamak) için yanıma geliyor,
Şehadet ediyor (benimle lisanen konuşuyor).
Şu bir parça taama (yemeğe) bakınız;
İki – üç adama ancak kâfi geldiği (yetebildiği) halde;
İşte iki yüz – üç yüz adamı tok ediyor..
Ve hâkeza (bunun gibi)...
Yüzer (yüzlerce) mu’cizatı (mucizeleri) böyle göstermiştir..
Mektubat / 19. Mektup / 2. Nükteli işaret / Syf: 90

Ayrıca,
Hz. Musa (a.s)’ın âsâsı ile denizi yarması mucizesi,
Hz. İsa (a.s)’ın ölüleri diriltmesi mucizesi,
Hz. Yakub (a.s)’ın koku nakli mucizesi,
Hz. Davud (a.s) ve Hz. Süleyman (a.s)’ın hayvanlarla konuşması,
Hz. Hızır (a.s)’ın zamanda yolculuk etmesi.. gibi,
Yüzlerce peygamber mucizesi,
Hâlen insanoğlunun bilim ve teknolojide ilerlemesini,
Bunun sonucunda da,
O hakikatleri elde edebileceği gelişmeler olarak önünde durmaktadır.

[3]. N. Kurtcebe

  18.11.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut