Okuma dengesi

SADECE RİSALE-İ Nur okumak kâfi midir? Başka kitap okunmaz mı? Okunması ne gibi zarar verir veya faydası yok mudur?

Bediüzzaman’ın düşünce değişimleri bu konuda bize fikir vermektedir; genç yaşında insanlığın düşünce birikimini zekâvetiyle hafızasında tutması, Kur’an nuruyla bunları yakması, küllerin ardından Nur hakikatlerinin parlaması ve hayatının kalan kısmını nurların neşrine çalışarak geçirmesi…

Bu işe Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu göstermek için başlıyor, bütün dinsiz feylesoflara meydan okuyarak sürdürüyor, Risale-i Nur’un gelecek asırları tenvir edebilecek bir eser iddiasıyla bitiriyor… Şüphe yok, tereddüt yok, acaba yok, olur mu ki yok; feragat var, itminan var, ümit var, şevk var, gayret var, vazifeyi yapıp vazife-i İlahiye’ye karışmamak var…

Hayata ve ölüme meydan okuyarak meydanlardan meydanlara koşmuş, çile ve ızdıraplarla geçmiş bir ömrün gerisinde kalan; hakikat ummanı Risale-i Nur… Bu gün onun yazılmasında ve ulaştırılmasında problem yok; problem, anlayarak ve sorgulayarak, ihtiyaçlarını cevap bulacak şekilde okuyamamakta…

Sorgulamak kusur aramak değil; kendi kusurlarını, eksikliklerini bilme ve merhem olacak devaları onda bulma gayretidir… Bediüzzaman’ın Kur’an’a ve kâinata muhatabiyeti bize bu konuda örnek, model ve rehber olacak özellikte…

Said Nursi’yi severken, Risaleleri anlayamaya çalışırken asıl olan; Peygamberi nuru sevmek, Kur’an’ı anlamaya çalışmaktır… Kendini, üzüme uzanan kuru çubuğa benzeten Bediüzzaman, tevazudan öte hakikati söylemektedir… Aynı şekilde, ben de sizin gibi Risale-i Nur’a talebeyim deyişi de gerçeğin ifadesidir; Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur, konuşan hakikattir.

Bediüzzaman’ın kurmak istediği düşünce sistemi ve yaşayış biçimi iyi anlaşıldığında yapmak istediğinin, takipçilerine Kur’an talebeliğine yükseltmek olduğu anlaşılır…

Böylesi okunan Risalelerin her biri birer hakikat paresi, derinleşen, genişleyen, yeni renklerle açılan hikmet bahçesidir…

Kısacası, Risaleler Kur’an’ı anlamak için okunursa diğer kitapların da ne şekilde okunacağı anlaşılmış olur… Bu anlayışa sahip olduktan sonra diplomanızı almışsınızdır ve istediğiniz sahada ihtisas yapabilirsiniz… Aslınız ve asıl olmak istediğiniz nasıl olsa belli; güneşe doğrudan muhatap olmak…

Dengeyi kurmak için pratik bir öneri; günlük okumalarında Risale okurken Kur’an’ı lafzıyla okumayı, diğer kitapları okurken de Risale okumalarını ihmal etmemek ve aralarında geçişi sağlam sağlayabilmek… Bunu sağlayabilirseniz, sağ salim hakikat ummanına geçer, sahil selametine ulaşırsınız inşaallah…

Her şey Rabbani bir mektup, her şeyi Rabbi adına okumak; okumaların en güzeli…

Efendim, iyi okumalar.

  29.10.2007

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut