Bil bakalım

HİKMET'İN KEŞŞÂFIDIR O
Cihazların sultanıdır o
Binler ilim bilse de
Tek başına bir hiçtir o..
( akıl )
*
Samed aynasıdır insanda
Özel bir yeri vardır her kulda
Susarsa ömür boyunca
Bedbahttır o, vah esefa!.
( kalb )
*
Kötülüğü emreder daima
Dost olur rastladığı her düşmanla
Mücadele edilmezse bir anda
Günah bayrağını diker vücuda..
( nefis )
*
Mülk Sahibi'nin cilvesidir
Beşerin bir bilmecesidir
Açılmazsa şayet mahiyeti
Firavun olur nihayet o..
( ene )
*
Mevcut kanunun kardeşidir
Ondan farkı düşüncelidir
Dahildedir, latîftir, gezgindir
Ölmez hiç, her daim bâkidir..
( ruh )
*

Marifete anahtardır o
Cehalete baş düşmandır o
Yitiğidir Müslüman’ın
Çin'de bulsa aldığıdır o..
( ilim )

*
Cüz’i iradenin sevkinden sonra
İlkâ edilir kalb sahibine öyle
Allah’ın nuru nasip olsun her kula
Şartı altıdır, bu böyle biline..
( iman )

  13.05.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut