Sükûn

EBU MUHAMMED Cerirî, bir gün, Cüneyd-i Bağdâdî’yi ziyarete gitmişti.

O esnada Cüneyd’in yanında, İbn Mesrûk gibi birçok ünlü sûfî de vardı.

Mecliste bir de ilahici bulunuyordu.

İlahici okumaya başlayınca, İbn Mesrûk ve oradaki diğer sûfîler coştular, aşka geldiler ve ayağa kalktılar. Cüneyd-i Bağdâdî ise, sakin bir şekilde oturuyordu.

Cerirî, Cüneyd’e:

“Efendim” dedi, “sema yapmak istemez misiniz?”

Cüneyd, Neml sûresinin 27. âyetini okuyarak cevap verdi:

“Dağları yerinde hareketsiz görürsün. Halbuki onlar, bulut gibi geçip gitmede ve dönmede...”

  23.03.2007

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut