Ölümden sonra

BİR BİLGENİN sohbet meclisinde o gün sorulan bütün sorular ölümden sonraki hayata dairdi.

Bilge sadece güldü ve bir cevap vermedi.

Öğrencileri, kaçamak cevap vermesinin nedenini öğrenmek istediler. O da:

“Görmüyor musunuz?” dedi. “Bu hayatın anlamını ve kıymetini bilmeyen, bu hayatta neyi niye yaptığını düşünmeyen nice insan işi gücü bırakmış da, sonsuza kadar sürecek bir hayatın derdine düşmüş.”

Bir öğrencisi:

“Haklısınız efendim” dedi. “Fakat açıklar mısınız: Sizce ölümden sonra hayat var mı, yok mu?”

Bilge şaşırtıcı bir şekilde:

“Siz önce şu sorunun cevabını verin, ondan sonra açıklarım” dedi.

Bilgenin sorusu şuydu:

“Ölümden önceki hayatı ne derece yaşıyorsunuz?”
(Anthony de Mello)

  23.02.2007

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut