Günü ve gündemi akıtmak

GÜNDEMLER GÜNLERİ güme götürüyor… Güncellik güzellikleri örtüyor… Haberler hakikatten haber vermiyor…

Kendini keşfetmek, kendince bir şeyler yapmak, güzellikleri görmek, güzelliklerle bezenmek, hayatın hakkını vererek yaşamak… Değişmeyen, güncelliğini yitirmeyen kendi gündemimiz… Uzaklara ilgi bizi bundan uzaklaştırıyorsa kendimizi kaybetmeye başlamışızdır.

İnsan daire daire içinde sarılmış… Kalp dairesi en dar daire görünse de hayatın çekirdeği burası… Hane, mahalle, şehir, dünya diye açılarak gidiyor daireler… En genişi en az, en darı en çok ilgilendiriyor bizi… Çekirdeğin koca ağacı içinde barındırması gibi kalp bütün kâinatı kapsıyor.

Kalp ritmini yakalayan bir beyin kelebeklerin kanatlarına tutunur, yıldızlara çıkar. Beyni basit şeylerle doldurmak, kalbi kullanmamak hayatı heder etmek demek. Hadiseleri ilim gözüyle bakabilmek, hikmet süzgecinden geçirebilmek beyni boş şeylerden boşaltmak, yüreği sevgiyle serinletmekle mümkün, güdük gündemlerin arkasından gitmekle değil.

Uzaktaki hadiseleri değiştirmemiz mümkün değil fakat kendimizi olumlu manada değiştirirsek, değişim uzaklara da ulaşır. Kendini hükmedebilenleri güdük gündemler güdemez. Akıl kalp birlikteliği ile duygularını dizginleyen dünyayı dize getirir. Hadiseleri izlemekle yetinen, izlenmeye değer bir hayat yaşamıyordur.

Her şeyi önem derecesine göre sıralar kalbiyle düşünen insan… Görsel gündemlere dalansa harcanmış bir hayat bırakır geriye… Tükenmişlikle geçen bir ömürden arta kalan “ah”lardır…

Hepimiz biraz hipnoz olduk aldatıcı gündem komplolarıyla… Görselliğin hükümranlığı kendimizi kendimizden kopardı, uzaklara attı… Yememize, içmemize, giyimimize karıştı, birbirimize karşı karşıya getirdi uzaktan kumandalı güdümlü görsel gündemler…

Sevgiyi sloganlarla tükettik, aşkı harcadık… Hayallerimizi kendimize saklayamadık, taksitlere bölündük… Harcadıkça harcandı hayatlarımız… Kazanırken kaybettiğimizin farkına varamadık, tükettiğin kadar “var”sın şırıngasını yemiştik bir kere…

Her şey bitmiş, bütün kıymetler tükenmiş değil henüz… Kuşlar sevgi şarkıları söylemekten yorulmadı daha… Arılar hikmet balları yapmaya devam ediyor… Karıncalar vazgeçmedi su taşımaktan… Bulutlar rahmet diye dolaşıyor üzerimizde… Karanlık gecede Ay gülüyor, yıldızlar tebessüm ediyor bizlere…

Toprak, çiçek yüzüyle bakıyor kalbimize… Su, duygularımıza akıp billurlaştırmak istiyor yüreğimizi… Akıl ermek istiyor yerin ve göğün tüm güzelliklerini…

Gürültüler yerine yüreğinin sesini dinleyen hayatı aklıyla tartar, hayal elleriyle uzak güzellikleri yakın eder, derin duygularla sever sevdiklerini, vicdan rahatlığıyla hüküm verir hadiselere… Gönlünün ritmini yakalamıştır bir kere, kâinat onudur artık… Hiçbir şey ne tükenir, ne de güzelliğini yitirir…

Günlerimiz tükenmesin, hayatımız solmasın istiyorsak bu ritmi yakalamak zorundayız… Günleri ve gündemleri harcamak pahasına olsa da…

Gününüz, gündeminiz, gönlünüz buna aksın efendim.

  15.01.2007

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut