Tereddüdünüz olmasın

TEREDDÜT DARLIĞINDAN tevekkül genişliğine geçmek, teslim yoldan geçer. Sonu selamettir teslimin, bulabilirsen sağlam yolu…

Tereddüt, sisli yolda yol almaktır, zik zak yapmaktır kaygan zeminde… Zihni kargaşada, kalbi karamsarlıkta, duyguları dağınık bırakır tercih edememek… Git geller yaşatır, gidilmez ve dönülmez yollarda…

Tereddüt taliminden geçmeden teslim genişliğine, teslimden tevekkül yüceliğine ulaşmak mümkün mü? Saadet sıradan ve rast gele değildir, tereddüt dalgaları aşmasını bilen kavuşur ona.

Hayat denizinde tereddüt dalgalar hep vardır, hayatın kendisi tereddüttür zaten… Varlıkla yokluk arasında sürekli gidip gelmektedir zira… Gece ile gündüz gidiş gelişleri yaşar her günde… Siyahtan beyaza bütün renkleriyle döner devamlı…

Esir denizinde yüzmüyor mu atom, güneş, ay, dünya, yıldızlar, galaksiler… Madde enerji dalgası değil mi? Kâinat bu kararlı kıvamına kavuşuncaya dek ne titreşimler, ne dalgalamalar geçirdi… Atomdan galaksilere kâinattaki değişim ve dönüşüm hakikat havunuza dökülünceye kadar sürecek, kıyamet titreşiminden sonra her şey hakiki haline kavuşacak.

Melek ilhamı, şeytan vesvesiyle savrulur durur kalp… Sükûnu savuran tereddüt rüzgârlar, kalbi mühayyir bırakır. Duruluncaya kadar çalkanır durur… Sevdikleri terk ettikçe sevmede tereddütte kalır, bağlandıklarının basitliğini bildikçe de bel bağlamak istemez birşeye… Bağlanacağı hakiki sevgiliyi buluncaya dek kalbi terk etmez tereddüt.

Duygular düşüncesizce değişim geçirir, tereddüt çalkantılar yaşar. Karar arar duygusuz düşünceler, sarkık kalır fikirler… Temkinsiz istekler sineleri sarsar… Umut ile umutsuzluk, iyimserlik ile karamsarlıkta salınmaktan yorulan ruh, huzur sükûn arar…

“Bir” e giden yol bir değildir, binler de değildir… Zerrelerden güneşe kadar mertebeler vardır, uzun olduğu kadar kısa, kısa olduğu kadar uzun olan bu ince yolda… Herkes kabiliyetince bilir “Bir” i… Birinin bilişini öteki bilemez, herkese ayrı renkte yansır hakikat güneşi… Bir damla suda da görürsünüz onu, koca denizde de, dalgalar sayınca da…

Kulunun zannı üzerine Zat-ı Akdes… Herkesin zannı aynı değil, ayrışma ve kaynaşma burada.

Berzahlar darlığında oldukça tereddüt dalgalanmalar sürecektir… Kalp önündeki perdeler aralandıkça tereddütler azalacak, yakine yakın olunacaktır.

Hakikat yolcularının geçeceği dar geçitlerden biridir tereddüt… Sabırla süren tahkik teslime, teslim tevekküle, tevekkül iki âlemin saadetine götürecektir. Bunda hiç tereddünüz olmasın… Melek eller kalbinizin kabzasından tutup Nur denizlerde yüzdürsün inşaallah.

  08.01.2007

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren



© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut