Gelen bayram mı, gidiş hacca mı?

KURBAN VERMEKTEN ırak gün geçmiyor… Kardeşlik kesiliyor, dostluk dinamitleniyor… Kalpler kanıyor, yürekler yırtılıyor… Fitne uyandırılmış bir kere…

Acı akıyor caddeler, siren solukluyor sokaklar… Çocuklar coşamıyor, ihtiyarlar ağlayamıyor… Annelerin ağzında ağıt; yürek yetmiyor dinlemeye… Babaların bağrı kor; kalpleri kavuruyor… Gençler geçmiş gençlikten…

Fitne dans ediyor kan üstünde… Fitne can içinde, kardeşlik cansız yatıyor… Sevgi soluksuz, saygı savrulmuş, hikmet heba edilmiş, düşünce dağıtılmış, himmet metaya kurban… Gelen bayram mı ki?

Barış boğulmuş, sadakat satılmış, dirayet devrilmiş, umut unutulmuş, fedakârlık feda edilmiş, şevk şavksız… Gelen bayram mı ki?

Sabırsız sadırlar kurban İsmail’i anlar mı? Tevekkül Peygamberi kandırabildi mi şeytan? Ayrılık ve vuslat buluşması kurban… Sabrın ve tevekkülün birlikteliği bayram… Gelen bayram mı ki?

Hac, Hakka hicapsız muhatap olmak… Hazin bir hicran hac hakikatiyle hallenememek…

Gidiş Hacca mı ki?

Bedenlerin taş ve bez parçası etrafında dönmesi değil tavaf… Kalbin hakikat deveranında pervane oluşu…

Kâbe’den daha kıymetli kardeşinin kalbi… Ona dön, onla git, O’na.

Gidiş Hacca mı ki?

Sahi safalı bir yürüyüş müdür Safa ile Merve arasındaki sa’y? Şefkatin ümitle sonuçlanan, ümit ile ümitsizlik arasındaki gayretli koşuşturmaları mı?

Gidiş Hacca mı ki?

Araflardan geçip Hak’la vuslat değil midir Arafat’taki vakfe? Muhacir olarak Medine’ye gidebilmek ve aklı, kalbi, latifeleri ve azaları sünnetle bezemiş olarak huzur Nebeviye çıkabilmek…

Gidiş Hacca mı ki?

Kurbanı ve Haccı anlasaydık kurban olur muydu Bosna, kurban olur muydu Çecenya, Afganistan, Irak, Filistin, Sudan ve diğer yeryüzü Müslümanları… Anlamadık ve yaşamadıkça Haccı ve Kurbanı acılarla kurban vermeye devam edeceğiz.

Kini ve kibri kesmeden, sevgiye sarılmadan, hikmete ram olmadan, hamiyeti haykırmadan,

aklı aydınlatmadan, kalbi parlatmadan anlaşılabilinir mi Kurban ve Hac?

Kalbi oyalayan, aklı havalandıran, latifeleri uyutan, vicdanı susturan oyunlar, oyuncaklarla geçen zamanlar kurban zamanlardır. Kendini kurban olmaktan kurtaramayan kurtarabilir mi kardeşini? Konuşur sadece ve konuşmada kalır kalpsiz kelimeler…

Nefsi Rahman’a Kurban kılarak Hac edebildiğimizde yeryüzü zalim pisliklerinden yıkanacak, insaniyet zemzeme kanacaktır. Zalim kandırmalarına kanacak değil, Hakka kurban zamanlardayız.

Bayramınız bayram, Haccınız Hac olsun ey Ümmet-i Muhammed.

  25.12.2006

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut