Tenkit tozlar, şevk yağmurlar

TENKİT? TEŞVİK? Ya da belirsizlik… Kırar ve yıkar tenkit, heyecanla koşturur şevk… Bazen de belirsizliklerde bekletir duraklar… Araf acılar çektirir içte…

Tenkit ve teşvik birbirinden ne kadar uzak ve ne kadar yakın? Ölçülü tenkit bir nevi teşvik, ölçüsüz teşvik de şımarıklığa sevktir.

Tenkis tenkit tahrip, tamir tenkit tamamlamaktır… Terazinin iki kefesidir tenkit ve teşvik…

Kütleler birbirine hem iter, hem çeker… Tenkitle itip şevkle çekmek kemalin mihenk noktası… Hakikat deveranı kemalsiz dönmez.

Kendini tenkit zor da, başkasını tenkit çok kolay… Fazlalıklarını tenkitle kesip, eksikliklerini teşvikle tamamlamak aynada kendini güzel görmenin göstergesi… Kendini güzel gören herkesi güzel görür… Yalan söyleyen aynalar değil yavan bakışlar…

Tenkit ve teşvikin öldürücü ve dirilticiliği niyetten doğar. Diriltici duygulardan doğan tenkit ve teşvik kardeşçesine kucaklar kişiyi… Dışarı atmaz, açıkta bırakmaz… Acılarına merhemdir tenkidi de teşviki de…

Bazılarına tenkit teşvik, bazılarına da teşvik tenkit yerine geçer. Kuvvetlidir bünyesi, tenkit onu hırslandırır… Zayıftır, tenkitten hemen kırılır, vazgeçer. Göz önünde olmak isteyenleri teşviksiz yürütemezsin, görünmek istemeyenler de rahatsız olur teşvikten… Tenkit ve teşvikte ölçü muhataba göre ayarlandığında şifalı şevk şurubu içirilmiş olunur. Zira insanın içyapısı fizyolojik yapısından çok daha hassas ve değişken.

Akıl komutasında nefse tenkit, kalbe teşvik edebilen kimliğini bulmuş ve kendi kâinatını kurmuş demektir. Dıştan gelen tenkitlerle yıkılmaz, teşviklerle şımarmaz… Şevkle yanar yıldızları, muhabbet ışıkları yayar ayları, hikmet deveranıyla döner galaksileri… Dünyası mamur, ukbası bahardır.

Şevk sularda yüzenler tenkit hendeklerini aşabilenlerdir. Haklı ya da haksız yüreğinizi yaralayan tenkitlere gülüyorsa sadrınız yüceliyorsunuzdur… Yücelik küçük işlerden kaçınmaktan geçer… Varsın tenkit taşları atılsın meyveleriniz dökülüyordur, toprağa düşen her meyve yeni bir ağaçtır. Umut yağmurlarını çeker ağaçlar, yürek yangınlarını söndürür yağmurlar… Tenkidin tozlu yollarından geçen şevk yağmurlarla yıkanır.

Yüreğini yaksa da tenkitler şevk ormanlarını yakma. Şevk yağmurlarla yıka yürekleri…

Tenkit ve teşvik hayatın bir parçası… Parçaları birleştirip kendinizin kâinatında genişleyerek yücelmeniz dileklerimle…

  18.12.2006

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut