MADDE-İ MÂNEVİYE - 1

Cehennem ateşinin tesirini men edecek
İman gibi bir madde-i mâneviye,
İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillu (gibi);
Dünyevî ateşinin dahi tesirini men edecek
Bir madde-i maddiye vardır..
20. Söz / 2. MakamKURÂN- I KERİM’ in meşhur kıssalarından biridir, Hz. İbrahim (a.s) kıssası.
Semavî lisanın arı duru beyânıyla; “O (a.s), Allah’ a ortak koşanlardan değildi.” (1)
En başta babasını, sonra da kavmini şirkten uzak tutmaya,
Putlara tapmaktan alıkoymaya çalışmıştı. (2)
“Siz, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’ a ortak koşmaktan korkmazken, ben mi sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım.?” (3)
Putperestliğin en koyu karanlığına saplanmıştı kavmi..
Pek azı öğüt alıp uzak durmuştu Allah’ a ortak koşmaktan..
Ve nihayet bir gün,
Tapmakta oldukları putların,
Kendilerine bile hayırlarının olmadığını kavmine göstermek istedi,
Ve onları kırdı..(4)
Sonrasında Hz. İbrahim’ i (a.s),
Devrin firavunu olan Nemrud’ un yanına çıkardılar.
Nemrud ilahlık davası güdünce,
Hz. İbrahim (a.s) tarafından küçük düşürüldü.
Kavminin önünde mahcup oldu. (5)
Bu durumu hazmedemeyen Nemrud,
Büyük bir ateş hazırlatarak O’ nun (a.s) yakılmasına hükmetti. (6)
Sanıyordu ki; hayatı ve ölümü, insanlara kendisi veriyor!.(7)
Bu nemrudane karara karşılık,
Cenab- ı Hak (c.c) ne o yakılan ateşi söndürerek bir karşılık verdi,
Ne de İbrahim’ in (a.s) ateşe atılmasına engel oldu..
Ya ne yaptı?!.
Ateşe attıkları ve bir rivayete göre de,
Yedi gün aralıksız yaktıkları İbrahim’ i (a.s),
Salimen hayatta tutarak,
“Hayatı ve ölümü veren..” in kim olduğunu,
Başta Nemrud’ a ve onun kavmine göstererek karşılık verdi..
Bu arada,
İbrahim’ in (a.s), hayatına kast eden tüm bu olumsuzluklara karşı takındığı tavır,
Gayet manidardır..
Ateşe atılmayı bekleyen biri ne yapar?
Az sonra cayır cayır yanacak olan biri,
Ne söyler, nasıl söyler?.
Ateşe fırlatıldığı esnada,
İbrahim’ in dudaklarından
Daha önce hiç kimseden duyulmamış sözler dökülüyordu..
O tevekkül ile Allah’ ı kendisine vekil tutuyordu.
“Hasbünallah ve nimel vekil” diyordu..(8)
Yaklaşık beş bin sene önce vuku bulmuş bu olaylar neticesinde,
İbrahim’ in adı Halil namıyla anılırken,
Nemrud’ un ismi, bir sıfat haline dönüşmüş,
Ve nemrut halini almıştır..
DİP NOTLAR:

  1. Enam suresi : 161, Al-i İmran suresi : 67, Al-i İmran suresi : 95

  2. Zuhruf suresi : 26 - 28

  3. Enam suresi : 81

  4. Enbiya suresi : 51 - 70

  5. Nemrud: Zalim ve gaddar olarak tanınmış ve Allah’ a karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. M.Ö. 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Hz. İbrahim (a.s) zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mucize ile İbrahim Aleyhisselam ateşten kurtulmuştur.

  6. Enbiya suresi : 68, Es-saffat suresi : 97

  7. Bakara suresi : 258

  13.08.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut