Hayat, herşeyiyle canlıdır

GİRİŞ..
HAYATIN göründüğü her yerde,
Onu güdecek bir kader mutlaka tahakkuk eder.
Zirâ hayatın fışkırması,
Kaderin şiddetiyle oluyor.
Hayat sebepsiz olarak vardır ama,
Kadersiz bir hayat mümkün değildir..

I.
Kendi hayatlarımız,
Yaşamakta olduğumuz şu dünyanın nurudur / ışığıdır.
Hayat sayesinde,
Her şeyle bağlantıya geçeriz.
Ayrıca, vücudumuzun netice ve gayesidir.
Hem her an hayat sahibi olmak isteriz,
Hem de hayatta kalmak..

II.
Bütün hayatlar;
Yaratıcı’ nın (c.c) en geniş faaliyet alanıdır.
Rabbimizin bizleri en mükemmele ulaştırdığı,
Adım adım terbiye ettiği,
Rahmetiyle açıp yücelttiği,
Bir tür “program” hükmündedir.
Bir tohumun,
Rabbanî faaliyetler sonucu,
Açılıp ağaç olması misali gibidir.
Ve o ağaçtan da,
Binlerce tohumun oluşmasına,
Sonsuza akıp giden bir türev kazanmasına vesile olan,
Bir program hükmündedir.
Ağaç da canlıdır, onun tohum ve meyvesi de..

III.
Her birimiz,
Kâinat ağacının muhtelif birer meyvesiyiz.
Bu muazzam ağacın;
Bütün dal ve budaklarıyla,
Her birinin,
Hem geçmişe, hem de geleceğe uzayan,
Birbiriyle bağlantılı,
Bütün tavırlarımızdan,
Hal ve hareketlerimizden oluşan
İlmî bir program silsilesi olmak zorundadır.
Bu İlahî programın,
Her parçasının ilmi İlahî’ de,
Her bir tavrımıza karşılık gelen,
Bir nevi ilmî vücut elbisesi giydirilmiş,
Canlı programlardan oluşması da gereklidir.
Ki, bu mânidar ve hayat sahibi kader levhaları,
Bütün mukadderât-ı hayatımızı içerip,
Şekillendirebilsin..
Ve biz hayatla tanışıp, hayat sahibi olabilelim..
Örneğin,
Vücut binamızda bulunan,
Yüz trilyonu aşkın hücrenin,
Hayatının devamı,
Yine canlı ve hayattâr olan,
“Kan” sayesinde olmaktadır.
Kan’ ın hem kendisi canlıdır,
Hem de, beslediği vücudu hayata bağlamaktadır.
Her an, her hâl ve tavrımızla,
Gâyb âleminde kayıtlı bir programda,
Üstelik de canlı bir programda kayıtlı bulunmaktayız.
İlmi vücut giydirilmiş,
Hayat sahibi kader levhaları sayesinde,
Her gözümüzü açtığımızda,
Hayatı hep yanı başımızda bulmaktayız..
Onun için,
“Hayat sebepsiz olarak vardır..” deriz.
Bilinen veya bilinmeyen,
Bütün maddi sebepleri bir araya getirsek bile,
Hayata dair elimize hiçbir şey geçmemektedir.
Çünkü hayat cevheri,
Bu dünyaya ait bir nimet değildir..
Diğer bir deyişle,
Zaten her şey,
Ezelde hayattâr edilmiş durumdadır..

IV.
Öyleyse,
Hayatın göründüğü her yerde,
Onu güdecek bir kader mutlaka tahakkuk edecek demektir.
Hayatın görünür olması,
Kaderin şiddetli tahrikiyle mümkündür.
Kadersiz bir hayat mümkün değildir.
Hayat bize,
Kendisi de hayat sahibi olan,
Kader levhaları vasıtasıyla gelmektedir..
Kadere inanmayanlara duyurulur!..
Kadersiz yaşayamazsınız..

  23.07.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut