KİMLER ATEİZM’ E MEYİLLİDİR? - 1

‘ATEİZM’ KELİMESİNİN kökü, yunanca ‘athos’ tan gelir.
Athos; tanrıya inanmayan kişi değil,
Tanrılar tarafından terk edilen yalnız kişi demektir.

Esasen Yaratıcı’ nın devre dışında tutulduğu,
Öznesiz bırakıldığı, hâşâ yokluğunu niteleyen bir kavram,
Hiçbir dilde bulunmamaktadır.
Örneğin,
“Ben Allah’ a inanmıyorum..” (hâşâ) sözünde,
Var olan ve nitelenen bir olgunun reddi söz konusudur.
Bu, yeni ve orijinal bir tanım değildir.
Keza (hâşâ), Allahsız olduğunu söyleyen biri,
Mevcut olan bir olgunun değilinden bahsetmektedir.
Kur’ an- ı Kerim’ de bu tarz insanlar için,
Kâfir (küfreden),
Münkîr (inkâr eden, gerçeği gizleyen),
Mücrîm (suçlu),
Fâsık ( Allah’ ın emirlerini dinlemeyen, açıkça günah işleyen)..vs
İfadeler kullanılmaktadır.
Tüm bu düşünce ve inanç (sızlık) şekillerindeki ana kurgu,
Yeni ve orijinal bir tanımdan çok,
Mevcut olanı reddetme üzerine gelişmesidir.

Bir çok şeyde olduğu gibi,
İnsanın yapabilecekleri sınırlıdır.
İnsan isterse, ancak Yaratıcı’ dan uzak kalma şıkkını seçebilmektedir.
Hâşâ yokluğunu değil..
Başarabildiği tek şey,
Kendisini, kendi üzerine kapatmayı tercih etmektir.
Tıpkı, gözlerini kapayan bir zavallının,
Gündüzü geceye çevirdiğini sanması gibi..
Yoksa, kimsenin elinde,
Yaratıcı’ nın (hâşâ) yokluğuna dayandırabileceği,
Bir delil ve destek noktası bulunmamaktadır.
İnançsızların ortak bir inkâr felsefeleri yoktur.
Her birisinin reddetme gerekçeleri farklı farklıdır.
Onun için binlerce de olsalar,
Ancak bireysel kalmaya mahkûm bir ön kabulleri vardır.
Bu, Allah’ ın (hâşâ) yokluğu üzerine değil,
Varlığını reddetme üzerine kurgulanmış bir hükümdür..

İnsan fıtraten “..ben bunun böyle olduğunu biliyorum ama inanmıyorum..” diyemez.
Fakat, “..ben bunun böyle olduğundan emin değilim ama inanıyorum..” diyebilir.
Şu durumda,
İnsan, (hâşâ) “Allah’ a inanmıyorum..” diyebilir.
İnanç veya inançsızlık hali bir ön kabuldür.
İnsan delilsiz de inanabilir.
Bu mümkündür.
Ama asla “Allah yoktur..” diyemez.
Bu mümkün değildir.
Çünkü, verilen bir hüküm mutlaka ispat ister.
Ve bu güne kadar da,
Allah’ ın olmadığını (hâşâ) ispatlayabilmiş tek bir insan yoktur.
Ama varlığını ispatlamış yüz binlerce peygamber,
Milyonlarca evliya,
Yüz milyonlarca Salih insan bulunmaktadır.

  14.05.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut