Asil ruhlar bir gün buluşurlar

2000 YILINDA, yanılmıyorsam yine bir bahar mevsimi bir grup arkadaş www.karakalem.net’in rüyasını görmeye başladığımızda, sitemizin bugün geleceği noktayı tahmin bile etmiyorduk. Aynı yılın Eylül’ünde sitemiz internet ortamında erişilir hale geldiğinde bugün birkaç saat içinde ulaşılan bir ‘aylık izlenme oranı’ vardı sitemizin. 2000 yılı Eylül’ünde ayda 1000’i bile bulmuyordu ziyaret oranımız. Bugün ise, sitemize her gün 4000’in üzerinde kişi ziyaret ediyor ve bunun 5000’i aştığı günler de oluyor.

Şükür ki, tohum büyüdü, filiz verdi. Şükür ki, büyümeye devam ediyor.

2005 yılı Ağustos’unda, yine bir grup arkadaş site içinde bir alt-site olarak 1111.karakalem.net’i tasarlarken de, bu alt-sitemizin yedibuçuk ay içinde geleceği noktayı tahmin edememiştik. Belli mecralarda ‘sansürlenerek’ yazmaktan usanmıştık; usanmışlık ve yazmak arasındaki bir sınırda ilerlerken farkettiğimiz bir yeni yoldu 1111.karakalem.net. Yüz yıl önce, “Matbuat nizamnamesini vicdanlardaki hiss-i dinî tanzim etmeli” diyordu Bediüzzaman. Bizler de, mü’minlerin, hele ki mü’min kalemlerin vicdanlarına itimad lüzumuna inanıyorduk. O yüzden, istiyorduk ki, kendimiz dahil, mü’min kalemlerin ‘sansür’ endişesi ve bunun getirdiği ‘oto-sansür’ tutuklukları olmadan yazabildikleri bir mecra olsun.

1111.karakalem.net, böyle bir ihtiyacın mecraı olarak doğdu ve bugün ‘şimdilik’ otuza yakın mü’min kalemin düşüncelerini mutad bir periyod içerisinde umumun istifade ve eleştirisine açtığı özgür bir mecra haline geldi.

Hemen belirtelim ki, 1111.karakalem.net’teki yazılar, bir ‘editoryal’ müdahale görmeden yayınlanmaktadır. Sitemizin editörleri dahi, 1111.karakalem.net’teki yazıları, ‘yayınlandıktan sonra’ okumaktadır. Çünkü, 1111.karakalem.net’in editoryal kadrosu, mü’minlerin vicdanına güvenmekte; mü’minlerin ‘farklı düşünme hakkı’nı savunmakta; tekçiliğin ihtilafı, çoğulculuğun ise ‘ortak akıl’da buluşmayı netice vereceğini düşünmekte ve ‘söyleşip paylaşarak çoğalacağımıza’ inanmaktadır.

Bunu özellikle belirtiyoruz. Çünkü, aklına ve kalbine itimad ettiğimiz yazarlarımızın ‘farklı düşünme’ haklarına saygı duyuyoruz. Bütün yazarlarımıza da teşekkür borçluyuz; çünkü güvenimizi haklı çıkardılar. Bugüne kadar, farklı düşünme ve düşüncesini ifade etme haklarını kullanırken, temel imanî ölçüler noktasında bir arıza sergilemedikleri gibi, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırı ne kadar da başarılı bir biçimde çizebildiklerini de gösterdiler.

Diğer taraftan, sitemizin ortaya koyduğu ‘yorum serbestisi’nin de, sitemizi ziyaret eden okuyucularımızın kahir ekseriyeti tarafından yerinde ve gereğince kullanıldığı kanaatini de belirtmemiz, izleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletmemiz gerekiyor. Herkesin girip çıkabildiği bir ‘yorum’ zemininde ‘filtreleme’ elbette zorunluydu, ama bu ‘filtreleme’yi de olabildiği kadar geniş bir elekle yapmaya gayret ettik. Velev kendimize de yönelmiş olsa, ‘eleştiri’ sınırını aşmadığı sürece, her türlü yoruma fırsat tanıdık. Ama hakarete müsaade etmedik; etmeyeceğiz. Yorum sayfasını bir ‘propaganda’ zeminine dönüştürme gibi teşebbüslere, farkına vardığımız sürece, müsaade etmedik; etmeyeceğiz.

Karakalem.net’in doğru bir çizgide yürüdüğüne inanıyoruz. Farklı düşünme özgürlüğüne sahip kişilerin, farklı mecralardan beslenip gelmiş insanların, değişik aidiyetlere mensup mü’minlerin bazan heyecan ve galeyan da taşısa, düşüncelerini aktarıp paylaşabildikleri bir zemin olarak www.karakalem.net’in ‘söyleşip paylaşarak anlaşma’yı mümkün kılan bir buluşma zemini olduğuna inanıyoruz.

Ve inanıyoruz ki, asil ruhlar bir gün barışır, buluşurlar...

  07.04.2006

© 2021 karakalem.net, Editör© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut