Kıldan ince bir mesele

Abdurreşid Şahin

İNSANLAR helak oldu!

Kim olduğunu, nereden geldiğini, kendisini bu dünyaya getireni sorup sorgulamayanlar. Apaçık olan yaratılmışlık ve yaratılıyor oluş gerçeğini kabul etmeyenler, kibirlenenler, kulluğu kibirlerine yediremeyenler, etraflarındaki apaçık deliller karşısında direnenler, hayvan gibi yeyip içip kendisine verilen sayısız nimetin nereden geldiğini sormayıp tüketenler, şükretmeyenler, Dünyayı ebedi sanıp hiç ölmeyeceğini vehmedip fani olanla oyalananlar, koşup duran fakat nereye koştuğunu bilmeyenler, vahye kulak tıkayanlar, elçileri yalanlayanlar ben diyenler, kendini bilip kendini görenler, kendinden başkasını görmeyen hatta başkasını da kendi için görenler helak oldu!

Helak oldu rabbi tanımayanlar. Helak oldu yaratılmış aciz mahluklar olduğunu unutup firavunluk taslayanlar. helak oldu mal üstüne mal yığanlar. helak oldu gökteki yıldızları sayıp bunla övünen çocuklar misali göçüp gidenlerden medet umanlar. Helak oldu kibirliler gururlular, cimriler, hırsla dünyaya sarılanlar, zalimler, caka satanlar, şöhretten medet umanlar rezzakı unutup maişet derdiyle yananlar, rahmetten ümidi kesenler, riyakarlar hilekarlar kısacası hakikati görmeyip bi şekilde onun perdeleyenler yada görmek istemeyen insanlar... helak oldu!

Alimler müstesna,

Aczini, fakrını, zaafını muhtaç olduğunu anlayıp itiraf edenler. Apaçık gerçekler; kâinatın ve vahyin göterdiği ayetler karşısında tevazu ile eğilen ve kulluğu kabul edenler, kendini bilenler ve kendini bilmeyi rabbi bilmeye vesile kılanlar müstesna. Her şeyin bir sahibi olduğunu düşünen, varlıklarla ve vahiden gelen hakikatlerle kendisini var eden yaratıcının sayısız güzel isimlerini farkederek onu tanımaya çalışanlar. Resullerin ellerinde gelen vahyin hakikatını kabul edip amenna deyip iman edenler müstesna. Ayetleri tefekkür edenler, ibret alanlar, akledenler, hakkı tasdik edenler, bakanlar bakıp da baktıklarının gerisinde rabbi görenler, nazar edenler nazarları gaybe gidenler, tedebbür edip eşyanın manasını anlamakta derinleşenler kısacası hakikatin alimi, bileni olup herşeyi bileni bilenler... müstesna.

Alimler de helak oldu!

Bildiği ile amel etmeyenler, mülk Allahındır deyip mülkü nefislerine mal edenler, onun mülkünü kainata taksim eden gafiller, malını ve canını veren rablerin davetine uyup onun olanı ona satmaktan kaçınanlar, sarp yokuşu aşamayıp emanette emniyeti yitirenler. Kainatı emrinin arşı yapıp emirlerini kainat lisanıyla ilan eden semanın ve arzın rabbine karşı temerüd edenler, onun kevni emirlerine imtisal etmeyenler. Allah sevgisinden dem vurup Allahın emrine rağğmen amelini Allahın sevgilisinin ameline uydurmayanlar. Kelamı işiten ve işittiği emirlerde tembellik gösterenler, ilmi yeterli görüm ameli küçümseyenler helak oldu.

Helak oldu halka yapın deyipte yapmayanlar. Helak oldu vicdanının yap diye emrettiğini yapmayıp Allahın kalplere verdiği emirlere kulak tıkayanlar. Helak oldu ameli imanını tekzip edenler. Helak oldu malının, ömrünün, ilkminin zekatını vermeyenler, helak oldu nimeti görüp şükrü gururuna yediremeyenler, helak oldu sayısız ninetler verene şükür manasında verilen en büyük nimetlerden biri olan namazı eda etmemekte inat edenler. Rabbi tanıyıp o şefkatli rabbin insana nafi olan emirlerine itaat etmeyenler... helak oldu.

Amel edenler müstesna.

İlmiyle amel edenler, amelini ilmin gölgesinde yeşertenler. Allahın vicdanlarda koyduğu emirlere itaat edip hayır işleyenler. kevni şeriatı emirlerini tanıyıp imtisal edenler, SÖZü dinleyip en güzeliyle amel edenler, Allahın sevgilisini amellerine rehber edinenler müstesna.

namazlarını kılanlar, mülkü tamamen Allaha has kılıp zekatlarını verenler, Allah için oruç tutanlar, secde edenler, Allah için uykularından uyanıp yakaranlar.... müstesna.

Amel edenler de helak oldu!

Amelini sahiplenip nefislerine mal edenler. Namazlarında gafil olup desinler diye kılanlar, mallarını minnetle verenler, oruçları açlıkla sınırlı kalanlar, kahraman olmak için, şöhret ve ün kazanmak Allah için değilde toprak için şehid olanlar, rahmetin değil de amellerinin kendini kurtaracağını zannedenler helak oldu.

Helak oldu riyakarlar, helak oldu şöhretperestler, makam sevgisi ile koşanlar helak oldu.

İhlaslılar müstesna

Dini yanlız Allaha has kılan samimiler, amelinde Allahın rızasından başkasını hedeflemeyenler, müttakiler, Allahı görüyormuşçasına ibadet edenler, amelleriyle Allahı razı edip onun ihsanına mazhar olanlar. Allahın yürüyen ayağı, gören gözü işiten kulağı olanlar müstesna. Allahın velileri müstesna, razı olup rızaya mazhar olanlar müstesna.....

İhlaslıları da azim bir tehlike bekler, aman gaflete düşmesinler.

Ya ehad! ya samed! yaratık olmayıp yaratıkların vasıflarından uzak olan mutlak vasıflar sahibi rabbim. Ey bir olan ve birliğinde dahi naziri olmayan ehad! İhlas suresinin ve ihlasa erip onda daim olan kulların hürmetine. İhlaslı kullar içinde en halis kulun olan habibullah-sav- hürmetine bizi ihlasa ulaştır ve onda daim eyle. Amin!

  21.03.2006

© 2021 karakalem.net, Abdurreşid Şahin© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut