Ye’cüc ve Me’cüc ÇİN’ mi ?..

Bir âyet..

Ye’cüc ve Me’cüc (ün sedleri) açıldığında,
Onlar her bir tepeden akın ederler;
Gerçek olan vaad yaklaşmıştır.
İşte o zaman,
İnkâr edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak:
"Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik,
Hayır, bizler zâlim kimselerdik (diyecekler). "

*Enbiya Suresi, 96-97


Bir hadis..

On alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz:
Güneş’in batıdan doğuşu,
Duhan (duman),
Dabbet-ül arz,
Yecüc-Mecüc,
Deccâl,
Meryem oğlu İsa’nın inmesi,
Yemen’ den çıkacak bir ateş,
Doğu’ da bir yerin çökmesi,
Batı’ da bir yerin çökmesi,
Arap yarımadasında bir yerin çökmesi..

*Sünen-i Tırmizi / 4.Cilt / Fitne Babları / Hadis no: 2274 , 2275 , 2276 , 2277 , 2278


Ve risaleler..

Kur’an’ ın lisân-ı semavîsinde
“Yec’ üc ve Mec’ üc” nâmı verilen
Mançur ve Moğol kabileleri,
Eski zamanda
Çin-i Maçin’ den bir kısım başka kabileleri beraber alarak
Kaç defa Asya ve Avrupa’ yı
Herc ü merc (darmadağın) ettikleri gibi,
Gelecek zamanlarda dahi,
Dünyayı zir ü zeber (yerle bir) edeceklerine
İşaret ve kinâyedir (üstü örtülü bir ifadedir).
Hattâ şimdi de
Komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efrâdı onlardandır..

*Şuâlar / 5. Şuâ / 15. Mesele / syf 588

Ye'cüc ve Me'cüc,
Ehl-i garet (yağmacı, çapulcu) ve fesad (arabozucu)
Ve ehl-i hadaret ve medeniyete ecel-i kaza
(medeni olanlar ve medeniyet için elinden kurtulunması mümkün olmayan)
Hükmünde iki taife-i mahlukullahtır
(Allah’ın yarattığı iki topluluktur)...

*Muhakemat / 4. Mesele / syf 66

..Kur’ an lisânıyla Ye’ cüc ve Me’ cüc' ün ve
Tabir-i diğerle ( diğer bir ifadeyle )
Tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve
Âlem-i beşeriyeti ( insanlık âlemini ) kaç defa zir ü zeber ( yerle bir ) eden ve
Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve
Şarktan garba kadar ( doğudan batıya kadar ) harap eden
Akvâm-ı vahşiye ve garetkâr ( vahşi ve yağmacı ) milletlerin
Hind ve Çin’ deki akvam-ı mazlumeye ( mazlum kavimlere )
Tecavüzlerini ( saldırıları ) durdurmak için,
O Himalaya silsilelerine ( sıradağlarına ) yakın iki dağ ortasında,
Uzun bir sed yaptığı ruy-i zeminde ( yer yüzünde )
Mürur-u zamanla(zamanın geçmesiyle) dağ şeklini almış,
Tanınmayacak bir surete gelmiş çok sun’i setler vardır.
Ve o akvam-ı vahşiyenin ( vahşi kavimlerin )
Kesretle ( bir çok ) hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi,
Kafkas dağlarında, derbent cihetinde yine çapulcu,
Garetgir ( yağmacı ) akvam-ı Tatariyenin ( Tatar kavimlerinin )
Hücumunu durdurmak için,
Zülkarneyn-misal ( Hz. Zülkarneyn’ in yaptığına benzer )
Eski İran padişahlarının himmetiyle ( gayretleriyle ) sedler yapılmıştır..

*Lem’ alar / 16. Lem’ a / syf 112

Emr-i İlâhi (Allah'ın emri) geldiği vakit sed harab olacaktır..
Seddin harabiyeti kıyâmete alâmet olur..

*Muhakemat / 4. Mesele / syf 66

Anarşistlik fikrinin tam yeri ise;
Hem mazlum kalabalıklı,
Hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak.
Ve o şerâite muvafık (şartlara uygun) insanlar ise,
Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve
Acaib-i seb'a-i âlemden ( Dünyanın yedi harikasından ) birisi bulunan
Sedd-i Çinî'nin (Çin Seddi’nin) binasına (inşasına) sebebiyet veren
Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir..

*Şuâlar / 5. Şuâ / 15. Mesele / syf 588


Bu günden Yarına Çin..

6,6 milyarlık günümüz dünyasında,
1,3 milyarlık nüfusuyla her beş dünyalıdan biri Çinlidir..
2050 yılında bu oran, çok daha yükselecektir..
Çin toprakları yaklaşık olarak ABD toprakları büyüklüğündedir.
Nüfusu ise nerdeyse ABD’ nin beş katı kadardır.
21’ inci yüzyılın ortasında,
Çin ekonomisinin G7 ülkelerini fersah fersah geçeceği düşünülmektedir..
BM’ nin 2004 yılında yayınlanan gözden geçirilmiş nüfus raporuna göre,
Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar
2,6 milyar artarak 9,1 milyara ulaşacağı bildirilmiştir.
2,6 milyarlık bu artışın tamamının,
Bu günkü dünya nüfusunun 5,3 milyarını barındıran az gelişmiş ve
Gelişmekte olan bölgelerde olacağı kaydedilmiştir.
Bu da, geri kalmış bölgelerin toplam nüfusunun
7,8 milyara ulaşacağı anlamına geliyor.
Gelişmiş ülkelerin 1,2 milyarlık nüfusları ise,
Her geçen gün azalmaya devam etmektedir..
Başta Almanya, İtalya, Japonya, ABD, Rusya.. gibi 51 ülkenin bu günkü nüfusları,
2050 yılında bu günkünden çok daha az olacaktır.
2005 – 2050 yılları arasındaki nüfus artışının yarıdan fazlası,
Hindistan, Pakistan ve Çin’ den oluşan uzak doğu Asya ülkelerinde olacaktır.
21. yüzyılın ortalarında,
1,8 milyarlık Hindistan ve 1,6 milyarlık Çin,
Dünya nüfusunun 1/3 ünü bünyelerinde barındırmak durumunda kalacaklardır.
2050 yılında,
Çin ekonomisi 44 trilyon dolarlık GSMH büyüklüğe ulaşarak,
ABD’ yi geride bırakacaktır..
Fakat bu ekonomik ve askeri gücü,
Çin halkına sirayet edemeyecektir.
Yönetim şekli ve rejimi buna müsait değildir.
Askeri ve ekonomik açıdan,
Şu anda dünyanın tek süper gücü olan ABD’ nin tahtı,
2030’ lardan sonra yavaş yavaş yerini Çin’ e bırakmaya başlayacaktır.
Bu yüzyılın ortalarından itibaren ise,
Çin ve Hindistan yeni dünya düzeninin baş aktörleri haline gelecektir.
ABD, Rusya ve AB ise, bu iki devi takip etmek durumunda kalacaklardır..
Şu anda,
Dünyanın en kalabalık ve en büyük kara askeri işgücüne sahip ülkesidir Çin.
(C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 63)
Ayrıca resmî olarak nükleer silaha sahip 7 dünya ülkesinden de biridir.


Şimdi gelelim Çin’ in iç yapısına..

Her ne kadar resmi dini yok denilse de ülke resmen ateisttir.
Söz edilen budizm, taoizm, İslâm gibi inançlar
Ülke nüfusunun yaklaşık %4-6'sını ancak ilgilendirmektedir!.
Geriye kalan kısım (%95) resmen ateisttir.
Ekonomik olarak dünya devi olmaya aday olan bu ülkenin yönetim şekli ve rejimi,
Çin halkının refahını artırmaya müsait olmadığı için,
Bireysel fakirlik hali artarak büyümektedir.
Dinsiz, fakir, katı komünizm ile yönetilen ve aşırı kalabalık bir halk!..
Size ne çağrıştırıyor bilemem ama,
Bende âyet ve hadislerin haber verdiği bir “kavmi” işaret ediyor..
Teşbihte hata olmasın,
İçi boş bir olimpik havuza,
Her bir Çinlinin,
Havuzun önünden geçerken bir kez tükürmesi istense,
Havuzu tamamen doldurdukları bir nüfusa sahip olduklarını
Unutmamamız gerekiyor.
Hani, “tükürüğümüzle boğarız onları..” deseler, yeri var bir durumdalar..


Sonuç..

Deccâliyetin yönetiminde azgınlaşmış,
Fakir kalmış,
Ateist olmuş ve hepsinden önemlisi de,
Çekirge ve karınca sürüleri gibi
Saldırmaya yetecek kalabalık bir kavimdir Yec’ üc ve Mec’ üc..
Her tepeden,
İğne atsan yere değmeyecek şekilde akarak ilerleyen,
Ademoğlunun soyundan bir halktır.
Koca koca denizleri,
İçerek kuru bir göle çevirecek millettir bunlar..
Hiçbir engellemenin ve müdahalenin
Fayda vermeyeceği akvam-ı vahşi, çapulcu bir topluluktur..
Çin ve Çinleşmiş Milletlerin ( Hindistan ? ),
Serencâmına dikkat etmek gereklidir.
Ahir zamanın tam göbeğinde yaşadığımız 21. asrın ortalarından itibaren,
Eğer o güne kadar maddî veya manevî bir kıyamet kopmazsa,
“ vel ilmü indallah ” ( Her şeyin en doğrusunu ancak Allah bilir )
Dünya yeni bir ahir zaman alâmetiyle karşılaşacak gibi gözükmektedir..

  29.01.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut