“ALO!” DEMEDEN ÖNCE… *

TELEFON ÇALDI..
BELKİ binlerce defa işitmiştim.
Fakat bu kez telefonun zilini gerçekten duyduğuma inandım.
Hava unsuruna ekilmiş olan zerreler ( 1 ),
‘Lâilaheillallah’ ( 2 ) dercesine,
Kulağıma dek zil sesini ulaştırıyorlardı.
Telefonun sesini duyabiliyordum!.
Müthiş bir duyguydu bu..
“Latîf-un Habîr” ( 3 ) olan Zât’ın bir cilvesiydi duyduğum.
Sağlıklıydım.
Kulaklarımın mükemmel bir düzen ve denge halinde çalışmasını,
“Hayy-û Kayyûm” ( 4 ) ve “Şâfî” ( 5 ) olan rabbim sağlıyordu.
Ve ben öylece duyuyordum..
Duymakla da kalmayıp,
Onun bir zil sesi olduğunu idrak ediyordum.
“Hâfiz” ( 6 ) isminin üzerimdeki yansımasından başkası değildi,
Bana o sesin telefondan geldiğini hatırlatan..
”Semî-un Alîm” ( 7 ) olan Allah’a hamd ettim.
Âdeta kalbime telefon ediliyordu.
O çaldıkça kalbim de ihtizâza geliyordu.
Bu titreşimler,
Beni rabbimden devamlı uzaklaştıran sebepler perdesini de aralayıvermişti.
Şu ana kadar sanki sağır biriydim de,
Yeni yeni duymaya başlıyor gibiydim.
Sevinç ve memnuniyet kaplamıştı her yanımı..
Duyabilmek ne kadar da güzeldi.
“Lâtîf”ti ( 8 ) ve harika bir duyguydu.
Tarif etmekte bile âciz kalıyordum.
Rabbim ile arama meğer kainat büyüklüğünde bir telefon hattı döşenmişti de,
Daha bunun yeni farkına varıyordum.
Hayretler içindeydim..
“Fe bi eyyi âla-i rabbiküma tükezziben..” ( 9 ) ayetini resmen yaşıyordum.
Öyle ya,
Rabbimin üzerimdeki hangi nimetini tekzip edip yalanlayabilirdim ki?..
Telefon hâlâ çalıyor ve ben de duyabiliyordum..
Şahsım için verilen tüm bu nimetler,
Telefonla beni arayan her kim ise,
Onun için de eksiksiz tecelli oluyordu.
Muhakkak ki O ;
“Vâhid-i Ehad”ti ( 10 ) ,
“Kerîm”di ( 11 ) ,
“Hakk”tı ( 12 ) ,
“Müşfîk”ti ( 13 ) ..
Telefonun sesi,
Sanki bütün özellikleriyle birlikte,
Tam işitme organım için yaratılmıştı.
Ne çok fazla, ne de çok az..
Bu durum büyülemişti beni.
Mest olmuş bir halde,
“Alîm” ( 14 ) ,
“Hakîm” ( 15 ) ,
“Hâlık” ( 16 ) ,
“Rabb” ( 17 ) ,
“Musavvîr” ( 18 ) ,
“Müdebbîr” ( 19 ) olan
Allah-u Azimüşşân’ ın huzurunda olmanın verdiği bir nur hâlesi kaplamıştı her yanımı..
Ayrıca Rabbim,
Telefon hatlarını vesile kılarak uzakları yakın ediyor,
Yanımda olmayan akraba ve dostlarımı,
Kulağımın içine yerleştiriveriyordu.
Ve tüm bunları,
“El-Gâyb” ( 20 ) ,
“El-Muhît” ( 21 ) ,
“El-Kadîr” ( 22 ) ,
“Zül Celâl-i Ve’l İkrâm” ( 23 ) olan âlemlerin Rabbi yapıyordu.
Duyabildiğime göre..
Evet, O (c.c) sağlıyordu..
Elhamdülillah, artık biliyordum..
“Rahmân” ( 24 ) ve
“Rahîm” ( 25 ) olan Allah’ın adıyla telefona uzandım.
Hattın karşı ucundaki ses:
“Es selâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhü..” ( 26 ) diyordu..
* Namazda, tahîyyatta olduğum bir esnada,
Çalan telefona karşı duyduğum birkaç saniyelik bir hâleti ruhiyeden yansımalardı,
Yaşadıklarım..
Artık, “Aloo!.” demeden önce iyice düşünüyordum,
Nasıl oluyor diye..Dip Notlar :

 1. (bkz. Sözler \ 13.söz - Hüve nüktesi)

 2. Lâilaheillallah : İlah olan ancak Allah’ tır. (bkz. Şuâlar \ 7.Şuâ - Ayet-ül Kübrâ)

 3. Latîf-un Habîr : En gizli işlerden bile haberdâr olan Allah (c.c). (bkz. Mülk suresi : 14)

 4. Hayy-û Kayyûm : Hayat Sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah (c.c). (bkz. Lem' alar \ 30.Lem'a)

 5. Şâfî : Şifa veren Allah (c.c). (bkz. Lem' alar \ 25.Lem' a)

 6. Hâfiz : Hıfzedip koruyan Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 29.Söz , Mektubat \ 20.Mektup)

 7. Semî-un Alîm : İlmiyle her şeyi işiten Allah (c.c). (bkz. Âl-i İmran suresi :34 , 38)

 8. Lâtîf : Cismaniyetle alâkası olmayan, çok lûtf edici Allah (c.c). (bkz. Mülk suresi : 14)

 9. (bkz. Rahman suresi : 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. ayetler :
  “Öyleyse, rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersiniz?”)

 10. Vâhid-i Ehad : Bir olan ve Birliği her bir şeyde tecelli eden Allah (c.c). (bkz.Sözler :547-548)

 11. Kerîm : Karşılıksız ikram eden Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 23.Söz \ 24.Söz , Lem' alar \ 11.Lem' a , Şuâlar \ 2.Şua)

 12. El-Hakk : Varlığı hiç değişmeyen, her hakkın sahibi olan Allah (c.c).(bkz.Bakara suresi:29 , 215 , 228 , 231 , 233 , 246 , 282 \ Âl-i İmran suresi : 6 , 15 , 28 , 29 , 35 , 92 , 115 , 119 , 121 , 154 , 163 , 189)

 13. Müşfîk : Kullarına karşı çok şefkâtli olan Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 2.Söz \ 23.Söz , Lem' alar \ 26.Lem' a , Şualar \ 7.Şua)

 14. Alîm : İlim Sahibi (c.c). (bkz. Şualar \ 15.Şua)

 15. Hakîm : Her işi hikmetle gören Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 10.Söz , Lem' alar \ 10.Lem' a)

 16. Hâlık : Her şeyin Yaratıcısı (c.c). (bkz. Fatır suresi : 3 , En'am suresi : 2 , Enbiya suresi : 33)

 17. Rabb : Terbiye eden, yetiştiren Allah (c.c). (bkz. Bakara suresi : 147)

 18. Musavvîr : Her şeye şekil ve suret veren Allah (c.c). (bkz. Haşr suresi : 24 , Sözler \ 22.Söz \ 24.Söz \ 32.Söz , Mektubat \ 20.Mektup , Şualar \ 4.Şua)

 19. Müdebbîr : İlmi ile her şeyin akıbetini kuşatan ve ona göre tedbir alan Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 11.Söz \ 13.Söz \ 15.Söz \ 22.Söz \ 23.Söz \ 33.Söz)

 20. El-Gâyb : Hisler veya akıl ile bilinemeyen Allah-u Teâla (c.c). (bkz. Cin suresi : 28 , Sözler \ 13.Söz \ 22.Söz \ 31.Söz \ 33.söz)

 21. El-Muhît : Her şeyi ihata edip kuşatan Allah (c.c). (bkz. Nisa suresi : 108 \ 126)

 22. El-Kadîr : Kudreti mutlak olan, nihayetsiz kudret Sahibi (c.c). (bkz. Sözler \ 10.Söz \ 33.Söz , Mektubat \ 20.Mektup , Lem' alar \ 10.Lem' a , Şualar \ 7.Şua)

 23. Zül Celâl-i Ve’l İkrâm : Azâmet, izzet ve heybetiyle ikram eden Allah (c.c). (bkz.Şualar\4.Şua)

 24. Rahmân : Bütün mahlûkatın her türlü ihtiyacını, rahmetiyle görüp gözeten, sayısız nimetlerle rızıklandıran Allah (c.c). (bkz. Lem' alar \ 14.Lem' a)

 25. Rahîm : Rahmet eden, her şeye merhamet eden Allah (c.c). (bkz. Sözler \ 32.Söz , Şualar \ 3.Şua , Lem' alar \ 14.Lem' a)

 26. Es selâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhü :

  “Allah’ ın selâmı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.”

  15.01.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut