Madde Bağımlılığı ve Bilincimiz

Dünyanın (maddenin) üç yüzü var.
Biri, Cenabı Hakkın esmâsının aynalarıdır.
Diğeri ahirete bakar, ahiret tarlasıdır.
Diğeri fenâya, ademe (yokluğa) bakar.
24.söz

Düşünce sistemimiz,
Maddeye bağımlı hale getirilmiş durumda.
Bu güne kadar,
Devamlı maddeyle mutlu olacağımıza inandırıldık.
Maddeyle yattık, maddeyle kalktık..
Maddeye gereğinden çok fazla önem verdik, veriyoruz..
Âdeta, madde olmadan yaşayamaz hale geldik.

*

Halbuki, madde bir araçtır.
Yaşam içinde gereklidir.
Bununla birlikte “ hayâl ” de değildir.
Bazı ehli velayet,
Dünyanın dünya (madde) cihetiyle yokluğuna
Ve “ hayâl gibi ” olduğuna hükmetmişler.
Maddenin, dünyaya bakan geçici yüzünü,
Fenâya giden tarafını,
Kendinden menkul farz edilen kısmını reddetmişler..

*

Allah dünyayı yaratırken,
İnsanın aklını mühendis yapmamıştır.
Madde, ne sonsuzdur ne de bir hayâl..
Sonsuz değildir,
Çünkü madde hareket ederken veya şekil değiştirirken,
Olayın içinde yer alır, kendisini ondan soyutlayamaz.
Demek, 'hudus' u muhakkaktır.
Sonradan olmuştur..
Hayâl de değildir,
Çünkü,
Büyük kainat kitabının,
Hiyeroglif misali harfidir madde.
Allah’a bakan yüzünde,
Sanatkârın yazar-bozar bir tahtasıdır.
Yaratıcı’ nın hilkat projesinin hamurudur.
Ancak,
Hayatın gerçek güzellikleri ile,
Ve varoluş hakikatimizle de maddenin bir ilgisi yoktur..
Yaratıcıyla,
O’nun bir eseri olması münasebetiyle ilgisi vardır..

*

Bu günün uygarlığı,
Maddeyi,
Yaşamın asıl amacı haline getirmiş durumda.
Mal ve paraya, eşyalara bağımlı,
Onlara yönelmiş bir bilinçle yaşıyoruz maalesef..
Uyuşturucu bağımlılığı,
Madde bağımlılığının dramatik bir çeşidi.
Esrar, haşhaş, tütün bağımlılığı insanda nasıl zararlar oluşturuyorsa,
Diğer maddeler de bilincimizde tahribat yapıyor,
Bizi kendisine bağlayarak,
Gerçek yaşam değerlerinden uzaklaştırıyor..

*

İslâm diniyle,
En mükemmel bir şekilde ifadesini bulmuş olan
İnsanî değer yargılarımız,
Maddeye olan bağımlılığımız yüzünden,
Günden güne aşınmakta..
Şu durumda,
Madde bağımlılığından,
Diğer bir ifadeyle de,
‘Dünya sevgisinden’ öncelikle bilincimizi kurtarmamız gerekiyor..

  25.12.2005

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut