Kış Gribi

NASIL Kİ KIŞTA, fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte,
dar delikler dahi seddedilir.
Yeni kapıları açmak, hiçbir cihetle kar-ı akıl değil.
..şu münkerat (Allah’ın yasak kıldığı haram işler) zamanında
ve adat-ı ecanibin (ecnebi adetlerinin) istilası anında
ve bid’aların (dinde yeri olmayan şeylerin) kesreti (çokluğu) vaktinde
ve dalaletin (sapkınlığın) tahribatı hengamında,
içtihad (dinde yenilik anlayışı) namıyla,
kasr-ı İslamiyet’ten (İslam sarayından) yeni kapılar açıp,
duvarlarından muhariplerin (din düşmanlarının) girmesine vesile olacak delikler açmak,
İslamiyet’e cinayettir..
( 27. Söz / İçtihad Risalesi )


İslam coğrafyası manevi açıdan buz kesmiş bir haldeyken, memleketimizde son dönemde içtihad (1) namıyla karşılaştığımız bazı hükümleri görünce, milletçek grip halimizin devam ettiğine kanaat getirdim.

Bir salgına dönüşerek, insanların manen ölmelerine sebebiyet verebileceğini düşündüğüm bazı patojen (hastalıklı) hükümlerin, içtihad olarak nitelenmeden önce çok iyi irdelenmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Şüphesiz ki içtihad kapısı açıktır. Fakat günümüzde o kapıdan girmeye, bir çok ciddi sebep yüzünden engel vardır. En azından, hangi hükümlerin içtihad olamayacağının iyi bilinmesi gerekir.

İçtihad, dinde reform ve yenilik değildir. Dinde yeri olmayan herhangi bir kavramın, içtihadi bir yolla buraya eklemlenmesi kabul edilemez. Gerekçesi güçlü bir zaruret dahi olsa..Oysa günümüzde içtihad olarak nazarımıza sunulan hükümlerin çoğu, maalesef semavilikten çok uzak reform çabaları olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya hayatını düzenlemek için yapılan içtihatların çoğu, insanların heveslerine hitap ediyor. Yaratıcı’ nın istek ve arzularını dikkate almayan, rızasına uygun mudur değil midir tartmayan, zaten yeterince tartabilecek donanımları da bulunmayan hükümlerin içtihad olarak kabul edilebilmesi mümkün müdür?

Zihinlerimizi felsefi kavramlarla boğan, siyasi çağrışımlar ihtiva eden, dünya hayatının bireysel ve toplumsal hatalarının acı sonuçlarını yüklenmek zorunda bırakılan bir dini hüküm, içtihad olarak kabul göremez. Gayr-ı müslim bir hayat tarzının diretildiği şu asrımızda, ortaya çıkan kimi problemlerin, sanki sorumlusu İslam diniymiş gibi algılanarak, bir nevi İslamiyet’ ten ödünler verilmek suretiyle tamir yoluna gidilmemelidir. Zira hariçten gelen zorlamalar, bu yolla İslamiyet bağının tamamen kopmasına sebebiyet verebilir.

Şu zamanda zaruret derecesine geçen, insanlarımızı bağımlı hale getiren kimi yanlış tercihlerimizi ve gayr-ı meşru eğilimlerimizi, nedenlerini hesaba katmaksızın, daha da körükleyecek ve içinden çıkılmaz bir hale çevirecek hükümlere dikkat etmek gereklidir. Toplumsal fayda ve menfaat gerekçelerine sarmalanmış hükümlere özellikle dikkat edilmelidir.

Aşağıda sizlere, hepsi de ilahiyatçı kökenli insanlardan sadır olan kıyamet alameti gibi cümleler sunacağım.

- Aslında namaz üç vakittir, sonradan artırılarak beş vakit yapılmıştır..

- Şortla namaz kılınabilir..

- Kur’an ayetlerinin Türkçe meallerini okuyarak da namaz kılınabilir..

- Müslüman yemeğine şarap katabilir..

- Horoz ve tavuktan kurban olur..

- Enflasyonun altındaki faiz haram değildir..

- Kur’an da, evrim teorisini destekleyen ayetler vardır..

- Milli piyango ve diğer lotaryalar, kumar kapsamına girmez..

- Hadislerin hiç biri güvenilir değildir, onun için kaynak olarak

başvurulmaz..

- Müslüman, iftarda seks yaparak orucunu açabilir..

- Kalbin temiz olsun, sen ona bak.. Gerisi önemli değil..

Örnekleri çoğaltmak mümkün..

Sizce, bu hükümlerin içtihadi bir değeri var mıdır?!.

İçlerinde üniversite hocalarının da bulunduğu, yukarıdaki kimi hüküm sahiplerinin yaşayageldiği bir zamanda, manen kış sert geçiyor demektir.

Ortam soğuk!.

Aman dikkat edin!.

Kış gribine yakalanmayın..
Dip Notlar:

(1). İçtihad: Dinin özünü bozmadan, İslam şeriatının esas ve zaruri kısımlarına girmeyen, ayrıntı olarak nitelenebilecek bazı meselelerinin, Kur’an ve hadislerin ışığında, usulüne uygun olarak açıklanması gayreti.

  04.12.2005

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut