Gelecek yıl gelmeden

KAYS B. Hâtim, tıpkı Ebu’l-Hayser Enes b. Râfi’ gibi, Medine’nin ileri gelenleri arasındaydı. Ebu’l-Hayser Medine’ye döndükten kısa bir süre sonra, Kays b. Hâtim de Mekke'ye geldi.

Peygamber Efendimiz Mekke’de onu görünce, tıpkı Ebu’l-Hayser ve yanındaki gençlere yaptığı gibi, onu da İslâm’a davet etti.

Kays, Hz. Peygamber’in davet ettiği şeyin hakikat olduğunun farkındaydı. Ama bu davete icabet etmenin o günün şartlarında başına bir sürü dert almak anlamına geleceğini de biliyordu. O yüzden, ne Resûlullah’ı büsbütün reddetti, ne de onun davetine icabet etti. Kendince bir orta yol bulup:

“Yâ Muhammed!” dedi. “Sen beni bu yıl bırak da, işimin üzerinde bir düşüneyim. Sonra senin yanına yine gelirim!”

Ne var ki, Kays, ertesi yıl Mekke’ye gelmedi. Zira, gelemedi. Gelecek yıl gelmeden ölüvermişti...

  18.11.2005

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut