Karakalemden

 Uzun bir aradan sonra

SİTEMİZDE YER alan son ‘Editörden’ yazısının üzerinden hayli uzun bir zaman geçti. Bu zaman zarfında, sitemizle ve yayınlarımızla ilgili, artısı ve eksisiyle okuyucularımızla paylaşmak istediğimiz bir dizi gelişme de oldu.

Bu gelişmeleri, dört ana başlıkta toplamak mümkün: a. website, b. kitaplar, c. dergi, d. seminerler.

a. www.karakalem.net hakkında:

www.karakalem.net’in, arzu ettiğimiz ‘güncelleme’ takvimini bir türlü başaramamış olsak bile, beklentilerimizin üstünde bir gelişme kaydettiğini belirtmemiz gerekiyor. Sitemizin izleyici istatistiklerinde gerçekleşen sıçrama, bunun açık bir göstergesi. Beş yıl önce, yani yayına başladığı ilk yılda ayda toplam 1000 ziyaretçisi olan sitemizin bugün günlük 1700 ziyaretçi tarafından takip ediliyor olduğunu söylersek, bu şükredilesi sıçrama sanırız net bir biçimde kavranabilir. Aynı sıçramanın, sitenin aldığı hit, okunan sayfa sayısı gibi sair ölçütler itibarıyla geçerli olduğunu da belirtelim.

Kitaplarımız, kitaplardan seçilmiş yazılar, dergimizin mevcudu kalmamış eski sayılarının siteye aktarılan yazıları ve ‘düzensiz aralıklarla da olsa’ gerçekleşen güncellemeler derken, sitemizin güçlü, doyurucu bir içerikle okuyucu/izleyicinin karşısına çıktığının farkındayız. Nitekim, sitemize gelen okuyucu/izleyici mesajları, özellikle sitemizle ilk defa tanışan okuyucu/izleyicilerin yazdıkları notlar, sitemizin sağlam, doyurucu ve tekrar tekrar gezilmeyi hak eden bir muhtevada olduğuna dair teyidler içeriyor.

Bununla birlikte, sitemizin beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği en önemli atılımın, iki ay önce çok mütevazı bir tasarımla başlattığımız 1111.karakalem.net olduğunu düşünüyoruz. Sitemizin bir alt-alanı olarak başlayan 1111.karakalem.net, müzmin ‘düzensiz aralıklarla güncellenme’ durumunun yerine, her gün yenilenen bir siteye dönüşmemizi mümkün kıldı. 1111.karakalem.net’in düzenli yazan yazar sayısı da mütevazi tahminlerimizi aştığı gibi, önümüzdeki bir ay içinde bu listeye yeni isimlerin dahil olacağını belirtelim. Böylece, 1111.karakalem.net’in, aynı kökten beslenen ama ‘ehadiyet sırrı’nca her biri farklı istidatlarla yaratılmış kalem erbabının ‘farklılık içinde birlik’ olabildiği; ve okuyucu/izleyicilerimizin de yorumlarıyla katkıda bulunabildiği bir ‘müzakere platformu’na dönüşüyor olduğunu sevinerek görüyoruz.

Bu arada, sitemizde 1111.karakalem.net üzerinden gerçekleşen günlük yazılarından öte, daha hacimli güncellemelerin de gerçekleşeceğini; böylece, sitemizin zengin muhtevasının günden güne, aydan aya daha da zenginleşeceğini belirtmiş olalım.

Bilvesile ifade edelim ki, gerek bir bütün olarak karakalem.net’in, gerek alt-sitemiz olarak 1111.karakalem.net’in sergilediği bütün bu ilerlemelerde, harikulâde yazılım bilgisi, gayreti ve samimiyeti ile webmasterimiz sevgili Orhan Aykut’un hayranlık uyandırıcı dinamizminin payını özellikle belirtmek, boynumuzun borcudur. Sevgili Orhan’a ve sitemize katkıda bulunan bütün gönül dostlarımıza gönül dolusu teşekkürler ediyoruz.

b. Kitaplar:

Karakalem Yayınları, 1992’den bugüne, ‘kaplumbağa hızı’nı aratmayan bir seyir takip edegeldi. Genelde ‘yılda iki’ yeni kitap yayınladığı gibi, hiç yeni kitap yayınlamadığı yıllar veya bu sayıyı bir derece aşabildiği yıllar da oldu.

Nitekim, 2005 yılı içinde de, bugüne dek ancak üç yeni kitap yayınlayabildi Karakalem. Ocak ayı başında yayınladığı, ikisi de Kemal Sayar imzasını taşıyan Olmak Cesareti ve Hüzün Hastalığı ile, Ağustos ayı başında yayınlanmış olan Evvel Zaman Meselleri.

Buna karşılık, şu an baskıda olan ve önümüzdeki günlerde peyderpey yayınlanmış olacak yedi kitabımız bulunuyor.

Avustralyalı muhtedi Dr. Katherine Bullock’un kaleme aldığı, Müslüman Kadınları ve Tesettürü Yeniden Düşünmek adlı akademik çalışması, bu kitaplardan ilki. ‘Kadın’ ve ‘tesettür’ konusunun bu kadar gündemde olduğu bir ülkede, bu kitabın okuyanlar için çok şey ifade edeceğini düşünüyoruz.

Kemal Sayar’ın yeni denemelerini biraraya getiren Kalbin Direnişi ise, düşünce ile duygunun buluştuğu, ‘malumat sahibi olarak fikir sahibi olmanın’ değerini ve farklılığını da açıkça hissettiren muhtevasıyla göz dolduruyor.

Kemal Sayar’ın önceki baskıları başkaca yayınevleri tarafından yapılmış kitaplarının gözden geçirilmiş yeni baskılarının da Karakalem Yayınları tarafından gerçekleştirileceğini; bu meyanda Kendine İyi Bak adlı deneme kitabı ile makalelerini biraraya getiren Özgürlüğün Baş Dönmesi başlıklı kitabının da baskı aşamasında olduğunu belirtelim.

Yazı hayatına girişi www.karakalem.net ile olan ve sitemizin yardımcı editörlüğünü yürüten Salih Özaytürk’ün ilk kitabı da baskı aşamasında. Sevgili Salih’in ‘varoluşun anlamı’nı merkeze alan ve son tahlilde bir ‘huzur hali’ni kalblere bırakan denemelerinden oluşan kitap, Kendinden Öte Bir Yol başlığını taşıyor.

Baskı aşamasında olan iki kitabımız daha var: Saadet Asrından Yaşanmış Öyküler ve O’na Dair Öyküler. Bu kitapların ilki, Asr-ı Saadet’in ‘büyük anlatı’ları içerisinde gözden kaçan küçük ama son derece önemli ayrıntıları öne çıkartırken, ikincisi ‘Allah’ı tanıma’ temasını merkeze alan yaşanmış ve yaşanası öyküler içeriyor.

Öte yandan, yazım aşamasını geçip, ‘edisyon’ aşamasına gelmiş kitaplarımız da var. Bunlardan ilki, Mustafa Ulusoy’un Nietzsche ve Babaannem’den sonra ikinci deneme kitabı olarak Melekleri Ürkütmeden. Diğeri ise, Karakalem Yayınları editörü olarak bu satırların yazarına, Metin Karabaşoğlu’na ait Asr-ı Saadet Okumaları. Her iki kitap, en geç Kasım ayının ilk yarısında yayınlanmış olacak. Araştırma aşamasını yıllar önce tamamladığımız, ama bir türlü yazım aşamasına gelemediğimiz, en nihayet 2005 yazının başında taslak halini kaleme aldığımız ve üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz Peygamberin Bir Günü’nün de, yayın listemizdeki ilk kitaplar arasında yer aldığını, en geç Kasım ayı sonunda basılmış olmasını planladığımızı belirtelim.

Yayın listemizin, ‘edisyon’ aşamasına gelmiş kitaplar bölümünde yer alan öncelikli kitaplarımız ise:

• Mesel-Öykü dizimizin dördüncü kitabı Yol Öyküleri,

• sitemiz yazarlarından İsmail Yakup’un onbirbuçuk yıllık Amerika tecrübesini merkeze alarak kaleme aldığı ve ‘Amerika’da İslâm’ olgusunu artısı ve eksisiyle ve birebir olaylar içerisinde aktardığı araştırma-anı kitabı

• Metin Karabaşoğlu’nun Küçük Şeyler adlı kitabındaki deneme formatına yakın yeni denemelerini biraraya getiren, ismi henüz netleşmemiş kitabı

• Ömer Faruk Uysal’ın, Risale-i Nur Kitaplığı’nın üçüncü kitabını oluşturacak çalışması,

• Yusuf Özkan Özburun’un Karakalem Yayınları içerisinde yayınlanacak ilk deneme kitabı,

• Kemal Sayar’dan Ruhun Labirentleri,

Önümüzdeki dört ay içerisinde bu kitapları da yayınlamış olmayı planlıyor; yayın listemizde yer alan sair kitaplara dair haberleri ise, bir sonraki ‘Editörden’ yazısına bırakıyoruz.

Bu vesileyle, şunu belirtelim: Karakalem Yayınları, başından bugüne, ‘emek-yoğun’ bir yayınevi olarak var olageldi. Kendisini asla ‘piyasa şartları’ ile tanımlamadı; ‘piyasa şartları’nın baskısını hep üzerinde hissetse de, ‘piyasaya uymak’tan uzak durdu. Ayrıca, belli bir gruba, cemaate, kişiye dayanarak, yani subvansiyon yoluyla yahut gönül dostu okuyucuları üzerinde bir manevî—ve peşisıra maddî—baskı oluşturarak varolmayı de tercih etmedi. Bu ‘ilkeli’ duruşumuzun gelişme hızımıza etki ettiğinin farkındayız; bazı refiklerimizin özellikle ‘az ve kaplumbağa gibi yavaş kitap yayınlıyor olmamız’dan hareketle bize tepeden baktıklarını biliyoruz, duyuyoruz. Ama biz zaten kimseyle yarışmadığımız gibi, birileri ille de ‘yayıncılığı’ bir yarış olarak algılıyorsa, onlara içinde ‘kaplumbağa’nın da yer aldığı meşhur hikâyenin devamını hatırlatıyoruz.

c. Dergi:

Ocak ayı başında Karakalem’i yeniden ve ‘iki ayda bir’ yayınlamak üzere yola çıkmamıza rağmen, ‘iki ayda bir’ takvimini tutturamadığımız gibi, bir dizi badireyi atlatarak Mayıs ayında çıkardığımız ikinci sayıdan bugüne, dergimizin yeni bir sayısını henüz yayınlayamamış olmanın hüznünü yaşıyoruz.

Bu durumun, Karakalem dergisine yazan kalemlerin ‘yazamıyor’ olmaları ile ilgili olmadığının en açık şahidi, 1111.karakalem.net olsa gerektir. ‘Muhteva’yı gevşetmeden haftada en az bir yazı yazabilen kalemlerin biraraya geldiği bir derginin düzenli bir periyodda yayınlanamıyor oluşunun en önemli sebebini, yazılar biraraya getirildikten sonra ‘yayına hazırlık’ aşamasında tecrübe ettiğimiz hesap dışı aksamalar ve bu aksamaların getirdiği motivasyon kaybı teşkil ediyor. Nitekim, dergimizin üçüncü sayısı, en geç Eylül ayının başında yayınlanabilir durumda olduğu; gerek yazıları, gerek görsel malzemeleri buna göre hazırlandığı halde bu durumdan çıkabilmiş değil.

Bu durumu, bir ‘mazeret’ olarak değil, bir ‘arz-ı hal’ olarak söylüyoruz. Geçmişin tecrübelerine binaen, böylesi bir aksamayı hesap edebilirdik; edemedik.

‘Yayına hazırlık’ sürecinde yaşanan bu tıkanmayı aşmak için değişik formüller arayışı içindeyiz. Dergimizin artık Kasım ayına sarktığı apaçık görülen üçüncü sayısı ellerine ulaştığında, okuyucularımız hem bu ‘formüller’ konusunda, hem de derginin özellikle görsel tasarımının bundan alacağı şekil konusunda bir fikir edinmiş olacaklardır.

Bilvesile, ‘altı sayı’ olarak abonelik bedelini ödemiş okuyucularımızın dergide yaşanan bu gecikmeye karşılık, ‘altı sayı’lık haklarının kayıt altında ve baki olduğunu da hatırlatmak istiyoruz.

Abonelik ücretini ilk iki sayı ellerine geldiği halde yatırmamış hatırı sayılır oranda okuyucularımızdan ise üçüncü sayıyı da çıkarmadan bu bedeli talep etmeye yatkın değiliz; ancak, böylesi gecikmelerin de ‘şevk kırıcı’ bir boyutu olduğunu ifade etme durumundayız.

d. Seminerler:

2005-2006 seminer döneminin ilk iki semineri zaten gerçekleşmişti. Diğer üç seminerin programı ise şu şekildedir:

13 Kasım 2005 Pazar, 12:30-15:30
“Kalb-Nefis Ekseninde İç Dünyamız:
Problemler ve Çözüm Önerileri”
seminerci: Abdürreşid Şahin

11 Aralık 2005 Pazar, 12:30-15:30
“Kur’ân’ı Anlamada ‘Yirmibeşinci Söz’ Örneği”
seminerci: Ümit Şimşek

1 Ocak 2006, Pazar, 12:30-15:30
“Vahdet-i Vücud Anlayışına Analitik Bir Bakış”
seminerci: Doç. Dr. Mehmet Çelik


Yakın zaman sonra yeni bir ‘Editörden’ yazısında, yeniden görüşme dileğiyle, hepinize hayırlı bir hayat ve feyiz dolu bir Ramazan diliyoruz.

Selam ve muhabbetle...

—Editör

  10.10.2005

© 2021 karakalem.net, Editör© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut