Eşik

İBRAHİM ALEYHİSSELAM, oğlu İsmail’i annesi Hacer ile çöle bıraktıktan sonra, Filistin’e geri dönmüştü. Ama, zaman zaman, Mekke’ye uğrayıp onları görüyor, hallerini hatırlarını gözetiyordu.

Oğlu İsmail’in büyüyüp Zemzem etrafında toplanıp kalabalıklaşan Cürhümîlerden bir hanımla evlendiği sıralarda, Hz. İbrahim bir gün oraya gelip oğlu İsmail’i aradı. İsmail’i evinde bulamayınca, hanımına onu sordu.

Kadın:

“Rızkımızı tedarik etmek üzere gitti” dedi.

Hz. İbrahim, bunun üzerine kadına geçimlerini, hallerini sordu.

Kadın:

“Halimiz fena; darlık ve sıkıntı içindeyiz!” diyerek şikayetvari konuştu.

Hz. İbrahim:

“Kocan gelince, ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini istediğimi söyle!” dedi.

İsmail geldiği zaman, sanki birşey sezmiş gibiydi:

“Eve biri mi geldi ?” diye sordu.

Kadın:

“Evet, şu şu evsafta bir ihtiyar geldi. Seni sordu, ben de haberini verdim. Yaşayışımızı sordu, ben de sıkıntı ve darlık içinde olduğumuzu söyledim” dedi.

İsmail:

“Sana bir tavsiyede bulundu mu?” diye sorunca, kadın:

“Evet, sana selam söylememi emretti ve kapının eşiğini değiştirmeni söyledi!” dedi.

İsmail:

“Bu babamdı” dedi. “Seninle ayrılmamı bana emretmiş. Haydi, artık ailene git!”

Ve hanımını boşayıp yine Cürhümîlerden başka bir kadınla evlendi.

Hz. İbrahim onlardan yine uzun müddet ayrı kaldı. Bilahare, bir kere daha görmeye geldi. Yine İsmail’i evde bulamadı. Hanımının yanına gelip, İsmail’i sordu.

Kadın:

“Geçimimizi kazanmaya gitti!” dedi.

Hz. İbrahim:

“Haliniz nasıl?” dedi, geçimlerinden, durumlarından sordu.

Kadın:

“İyiyiz, hayır üzereyiz, bolluk içindeyiz” diye Allah’a hamdetti.

“Ne yiyorsunuz?” diye sordu.

Kadın:

“Et yiyoruz!” dedi.

“Ne içiyorsunuz?” diye sorunca da:

“Su!” dedi.

Hz. İbrahim:

“Allahım! Eti ve suyu haklarında mübarek kıl!” diye dua etti, sonra da:

“Kocan geldiği zaman, ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini sabit tutmasını istediğimi söyle!” dedi.

İsmail, eve gelince:

“Yanınıza bir uğrayan oldu mu?” diye sordu.

Hanımı:

“Evet, yaşlı bir adam geldi” dedi ve ihtiyar hakkında bir kısım övgülerden sonra:

“Benden seni sordu. Ben de anlattım. Yaşayışımızın nasıl olduğunu sordu, ben de hayır üzere olduğumuzu söyledim!” dedi.

İsmail:

“Sana bir tavsiyede bulundu mu?” diye sordu.

Hanımı:

“Evet, sana selam ediyor” dedi. “Bir de, kapının eşiğini sabit tutmanı emrediyor.”

İsmail:

“Bu babamdı” dedi. “Eşik de sensin. Seni tutmamı, evliliğimizin devamını emrediyor!”

  10.10.2005

© 2021 karakalem.net, İsmail Örgen

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut