Arşiv

 Rakamların Dili

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ raporlarına göre, ABD’nin yıllık askerî harcamaları (dolar olarak)» 262,000,000,000

Bu rakamın bütün dünya ülkelerinin askerî harcamaları içindeki yeri (yüzde)» 37

Rusya’nın yıllık askerî harcamaları» 80,000,000,000

Japonya’nın» 42,000,000,000

Afganistan’da yaşanan kıtlıkla gelen sorunları aşmak için gerekli acil para ihtiyacı» 50,000,000

Amerika’nın ‘kara liste’ye aldığı, birine saldırdığı (Irak), diğerini sindirdiği (Libya) altı ülkenin (diğerleri» Küba, İran, Suriye ve Kuzey Kore) yıllık askerî harcamalarının toplamı» 15,000,000,000

ABD’de 2000 yılında şişmanlığın yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı ölen insan sayısı» 400,000

Şişmanlığa bağlı rahatsızlıkların ölüm nedenleri sıralamasındaki yeri» 2

Her 3 Amerikalıdan kaçının ‘şişman’ kategorisi içinde yer aldığı» 2

ABD’de ‘şişman’ kategorisine giren çocuk sayısı» 9,000,000

Afganistan’ın Asya ülkeleri arasında anne ve çocuk ölümleri sıralamasındaki yeri» 1

Kansızlık teşhisi konulan çocukların Afgan çocuk nüfusuna oranı (yüzde)» 50-70

Afganistan’da açlık riski altındaki insan sayısı» 1,400,000

Afganistan’da asgarî gıda ihtiyacını kendi başına karşılayamaz durumdaki insan sayısı» 6,500,000

Bu sayının toplam nüfus içindeki yüzdelik payı» 37

Yetersiz beslenen Afganlıların, Afganistan’ın toplam nüfusuna oranı (yüzde)» 45-49

Sağlıklı olmayan suları kullanan Afganlıların yüzdesi» 75

Sağlıklı olmayan suları içtiği için guatr hastalığına yakalanan Afganlı yüzdesi» 20-63

Afganistan’ın millî geliri içinde sağlık harcamalarına ayrılan pay (yüzde)» 3

ABD’nin Afganistan’da savaş için ayırdığı bütçe» 20,000,000,000

Dünyada herkesin sofrasında içilebilir, temiz, sağlıklı suyu olsun diyorsanız harcamanız gereken para» 10,000,000,000

Bu yıl hiç kimse yatağına aç girmesin istiyorsanız harcamanız gereken para» 19,000,000,000

Herkes okuma-yazma öğrensin diyorsanız harcamanız gereken para» 5,000,000,000

Sadece Avrupa’da bir yılda dondurmaya verilen para» 11,000,000,000

Dünya genelinde makyaj için harcanan para» 18,000,000,000

Parfümeri için» 15,000,000,000

Lüks gemilerde seyahat için» 14,000,000,000

Kur’ân’da Allah’ın Rahmân ismiyle anıldığı âyet sayısı» 170

Rahîm ismiyle anıldığı âyet sayısı» 208

Rahmet, yani merhamet sıfatını içeren âyet sayısı» 114

‘Rahime’ kökünden türetilmiş kelimelerin yer aldığı âyet sayısı» 312

Başka bir insanın temel ihtiyaçlarını beklentisizce karşılama anlamına gelen ‘infak’tan söz eden âyet sayısı» 79

Beklentisizce borç verme (karz) kökünden gelen âyet sayısı» 13

Kereme (ikram etmek) kökünden gelen âyet sayısı» 47

İsrafın açıkça haram kılındığı âyet sayısı» 2

  17.01.2005

© 2021 karakalem.net

  1.  Bu yazının geçtiği eseri incelemek -veya satın almak- istiyorum.© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut