İbre ne yönde?

“HER İNSAN bir şeylerle meşgul olur; kimisi parasının kölesidir, kimi makam ve mevkisinin kölesidir, kimisi liderinin kölesidir, kimisi de nefsinin ve giyim kuşamının kölesidir. Hayatta her insan bir şeylerle meşguldür; kimileri namazla, kimileri oruçla, kimileri çok hadis rivayet etmekle, kimisi cehennem korkusuyla, kimisi cennet sevdasıyla meşguldür” diyen Abdülkadir Geylani sözü şöyle bağlıyor:

“Bütün bu sayılandan başka öyle insanlar vardır ki; onların kalbi sadece ve yalnızca Allah (c.c.), O’nunla beraberdir, insanlardan uzak durup kalbini sadece Allah’a bağlamıştır. Onun tek düşüncesi Allah’ın dinine nasıl yardım edebileceği yönündedir” (El- Fethur Rabbani)

Hayatın içinden kalbin ortasından, hakikatin mihverinden konuşmak böyle olsa gerek, adı üstünde “Hay” ismine mazhar “Kadir” in kulu. Hasta gönülleri tedavi eden zaman üstü bir mürşid, bir hakikat adamı, bir Hak dostu…

Onu anlamak zor ki nasıl anlatılsın, Arabi gibi “bizim seviyemize gelmeyen eserlerimizi okumasın” demiyor, irşat ve tasarrufu devam ediyor, eserleri okunuyor, herkes de kametince anlıyor; Risaleleri telif eden Bediüzzaman Said Nursi gibi. İki arkadaş gibiler sanki… Risale talebeleri bir nevi Abdülkadir’in talebeleri…

Mevzuumuz bu değil, yukarıdaki hakikat; ne kadar net ve berrak demiş, üzerine bir şey demek gelmiyor, durup düşünmek gerekiyor sadece.

Neyin kölesiyiz?

Meşguliyetimiz ne?

Kalbimiz neye bağlı?

Gerçekte biz o’yuz! Arsa borsa döviz, yatırım finans, siyaset sefahat, yiyelim içelim gezelim tatil yapalım?

Yangın var ümmet yanıyor; tedirginliği, ıstırabı ve buna mümasil gayret? Her ikisi için de uzatılabilecek şeyler, neticede ibre nereye kayıyor, onun gözlemek lazım.

İnsan olma itibariyle cemiyet içinde yaşıyor, dünyadan geçiyoruz; azından ve ihtiyaç kadar yapmak da mümkün, abartarak kalbini toz toprak teneke ile doldurmak da mümkün.

Ölü kalpleri diriltecek olan “Hay” dır, kuraklığı giderecek olan da O. Hay ismine mazhar Geylani Hazretlerine kulak vermek, onunla kalbi rabıtaya geçmekle umulur ki “Hay” olan Allah’a ulaşmak kolay olur, gönülde O’dan başka bir yer olmaz, dert de din-i mübin-e hizmet olur.

Abdülkadir Geylani’nin eserleri Risalelerle birlikte okunması yeni birleşik kapılar açabilir, mana ve hikmet zenginliği katabilir vesselam.

  13.09.2023

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut