“Hayatımızda acı olmak zorunda. Çünkü iyi ile kötü arasındaki savaşta ruh ancak acı çekerek saflığına kavuşabilir.”

Andrei Tarkovski

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

[*4.457 yazı içinden]

‘Ekim’ ayında ‘bahar’ müjdeleri…

Ekim ayı, adı üstünde, bir bahar müjdesini taşır beraberinde. Bizi son ve sararmaya başlayan yaprakları düşünürsek ‘som’ baharla tanıştırırken, ilkbaharda olabildiğine boy verecek ekinlerin ekilmeye başlandığı ay olarak bir kez daha baharı çağrıştırır. Kırlarda ve baharlarda boy verecek nice ot ve nice çiçek de, Ekim yağmurlarıyla birlikte, bu ayda tohumunu veya soğanını çatlatıp filiz verir. Ekim, kısacası, ilkiyle ve sonuyla, baharı bize hatır...
 

Arkadaşım için; İsmail için…

90’ların başı, benim için her açıdan bir dönüm noktasıydı. Çeyrek asrı aşmış ömrümün bilhassa son on senesinde bin inkılâb görmüş; tutunduğum nice çınarın devrildiğine, bastığım zeminin gevşediğine, yol işareti gördüğüm kimilerinin yamulduğuna şahit olmuştum. Yeni bir hayat, yeni bir yol çizmek üzereydim. Bir taraftan evlilik, öte taraftan nisbeten münzevi bir hayat, en fazla ‘dar’ bir kollektiflik... Başka türlüsü de olamazdı herhalde zaten. Do...
 

er-Rahmân ve RamazanMetin Karabaşoğlu10.08.2011, Çar.

Düz mantığın akışına kendisini kaptırmış zihnimiz, Rahmân sûresini uyanık bir akılla okumaya giriştiğimizde, daha en başta şaşırır ve sarsılır. Şaşırır, çünkü bu âyetler dünya hayatına, insanlık tarihine dair bildiğimiz ‘kronoloji’yi tersyüz etmektedir. Bizim zihnimiz önce kâinat, sonra kâinat içinde dünya ve dünya içinde insan yaratıldı, sonra insana peygamberlerin elçiliğiyle vahiyler inmeye başladı ve en...

Yarışİsmail Örgen18.04.2021, Pazar

HEMŞİRELİK yaptığım hastaneye birkaç gün önce bir kız çocuğu yatırılmıştı. Doktorların durumunu oldukça ümitsiz gördükleri hasta çocuğun, sürekli elinde tuttuğu toprak dolu kap dikkatimi çekti. Çocuk kabı hiçbir yere bırakmıyor ve arada sırada içindeki toprağa birkaç yudum su döküyordu. Merak ederek, ona ne yaptığını sordum. Küçük kız, yattığı yerde halsiz gövdesini doğrultarak: “Bu, benim bezelyem” dedi...
 

Masumlaştıran ramazanlarHüseyin Eren08.08.2011, P.tesi

İçinden geçtiğimiz, içimizden geçen ramazan’ı nasıl bir algı karşılıyor ve uğurluyoruz? Geçişleri çelişkiler yumağına, garaipler girdabına dönüştürüyor olmayalım? Anlaşılması ve yaşanılması gereken bir ramazan ile anladığımız ve yaşadığımız ramazan arasındaki farklılıklar; zihni çarpıklığın, idrak dağınıklığının, algı bozukluğunun ifadesi değil mi? Neden eski ramazanları hayıfla hatırlar, özlemle yâd ed...
 

Günün Duası18.04.2021, Pazar

Ümmü Seleme (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: b “Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten, dalâlete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından Sana sığınırız.” /b ...
 

Sükûn18.04.2021, Pazar

Ebu Muhammed Cerirî, bir gün, Cüneyd-i Bağdâdî’yi ziyarete gitmişti. O esnada Cüneyd’in yanında, İbn Mesrûk gibi birçok ünlü sûfî de vardı. Mecliste bir de ilahici bulunuyordu. İlahici okumaya başlayınca, İbn Mesrûk ve oradaki diğer sûfîler coştular, aşka geldiler ve ayağa kalktılar. Cüneyd-i Bağdâdî ise, sakin bir şekilde oturuyordu. Cerirî, Cüneyd’e: “Efendim” dedi, “sema yapmak istemez misiniz?” Cün...
 

ANALİZ – Âlimlik, siyaset ve Ayasofya Başimamı örneğiMetin Karabaşoğlu10.04.2021, C.tesi

strong Serbestiyet /strong : Yakın dönemde dinî ilimler alanında öne çıkmış bazı isimlerin özellikle sosyal medyada siyasetin sözcüsü imiş gibi bir tutuma girdiklerini görüyoruz. Nitekim Ayasofya Camii imamlığına tayin edilmiş bir ilahiyat profesörü, en sonunda görevden alınmasına veya istifasına yol açacak şekilde, bu konuda özellikle gündem konusuydu. Bu durumu nasıl açıklamak gerekir? /p p strong Me...
 


Gece Yürüyüşü: İman, Hayatla Sınanır

 


“Ruhum, ruhunu tanıdı”    *Kuranla Yaşayanlar  17.04, C.tesi

Herim b. Hayyân, Hz. Ömer’in kumandanlarından ve Tâbiîn’in zühdüyle zirveye ulaşmış isimlerindendi. Hasan-ı Basrî gibi isimlere üstadlık da yapmış olan Herim, Hz. Ömer’in Üveys-i Kârânî hakkındaki sözlerini işittikten sonra, onu aramak için yollara düşmüştü. Tek dileği onunla görüşüp hayır duasını almaktı. Yemen’de, Hicaz’da, Irak’ta diyar diyar dolaşıp Üveys’i arayan Herim, en sonunda onu bir öğ...

Bir illetin teşhisi! Mustafa H. Kurt  16.04, Cuma

Tarih 1911 Haziran’ı. Osmanlı Devleti, elde kalan Balkan topraklarında birtakım huzursuzluklarla yüz yüzedir. Arnavutların bir yıl önce ayaklandıkları bölgede, İttihatçı yöneticilerin -niteliği bugün hâlâ tartışılan- yanlış tutum ve politikalarının da tetiklemesiyle milliyetçi fikirler hayli ivme kazanmış durumdadır. Böyle bir ortamda Sultan Reşad geniş bir heyetle bölgeye üç haftalık bir seyahat...

THE MONTH OF PURIFICATION Öykü Ertem Tepsi  15.04, Per.

Ramadan, the month of detox, the month of inner peace is on its way. It is a kind of a detox which cleans not only our physical body, but also our soul and mind by clearing away our sins, our negative thoughts and behaviours to make us feel so much better and relaxed in every way. If we go back 20 years, it might be normal for some people to think “Why does Allah ask us to starve ourselves by f...

Arınma ayı Ramazan Öykü Ertem Tepsi  15.04, Per.

İç huzur ve detoks ayı Ramazan’a kavuştuk. Sadece bedenimizi değil, günahlarımızı, olumsuz düşüncelerimizi ve davranışlarımızı her yönden çok daha iyi ve rahat hissettirmek için ruhumuzu ve zihnimizi temizleyen bir tür detoks. 20 yıl öncesine gidersek, bazılarının “Allah bizden neden her yıl bir ay oruç tutarak aç kalmamızı istiyor?” diye düşünmesi normal olabilir, ya da “Yeme ve içme şansım vark...

Bir bayrağın farklı gölgeleri Mustafa H. Kurt  14.04, Çar.

i p align=right “Kuşatıcı bayrağa bir methiye” /i *Tarih 8 Şubat 1921*. Yer, ocaklarında dumanın tütmez olduğu harap Antep! Şehri dış dünyadan koparan Fransız kuşatmasına direnişin son günüdür. Düşmanın on bir aydır kıramadığı şanlı bir direnişi, açlığın ve çaresizliğin kırdığı gündür. Durum tam anlamıyla içler acısıdır. ‘Yiyecek’ olarak ağaç kabuklarının bile tükendiği şehirde sokak köpekl...

son hafta | son 15 gün | son 1 ay 


Allah’a Adanmışlıkta Hz. İbrâhim (as) Örneği
Musa Hûb
  18.04.2021
Firavun ve Sihirbazlar: İmanla Gelen Emniyet
Seyfettin Bulut
  17.04.2021
Âyetler Işığında, Firavun ve Çevresi: Zalimler Tek Başına Zalim Olmaz
Doç. Dr. Ahmet Yıldız
  16.04.2021
Hz. Süleyman (as) Kıssası ve Madde-Mânâ İlişkisi
Prof. Dr. Adem Ölmez
  15.04.2021
Kehf Sûresi Işığında Ashâb-ı Kehf’ten Gençliğe Mesaj
Dr. Burhan Sabaz
  14.04.2021
Meryem ve Şuarâ Sûreleri Işığında İman Daveti için Usûl ve Üslûp Dersleri
Av. Ahmet Özkılınç
  13.04.2021


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut