“Dinin siyasetle hiç ilgisi olmaması gerektiğini söyleyenler, dinin ne olduğunu bilmiyorlar demektir.”

Mahatma Gandhi

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

Sen sana perde
–İsmail Örgen

[*4.621 yazı içinden]

 agah vardar : yorumlar 

9ARTIK ŞAŞIRMIYORUM, 12.06.2006 | NURCULAR, YANLIŞI / DEMİREL’İ DESTEKLEMEDİKLERİNİ DEKLERE ETMELİDİRLER, Levent Bilgi

asrı saadette resulullahın (a.sm) vahiy katıplerınden bırısı daha sonra irtidat etmiş... bunu öğrendikten sonra asrımızda vukubulan irtidatlara artık şaşırmıyorum

8HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL , 30.01.2006 | Herkes benim gibi düşünsün - mü ?, Levent Bilgi

Ey iman edenler yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Muhakkak Allah zalim kavme hidayet nasib etmez.

(Maide-51)

Ey iman edenler! Dininizi oyun ve eğlence tutan ehl-i kitab’ı ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü’minlerseniz Allah’tan korkun, onlara dostluk yapmayın.

(Maide-57)

“Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i dam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz!.. Çünki şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!..”

“İ lem Eyyühel-Aziz! Kâfirlerin (Arabi Mesnevi’de, bilhassa Fransız ve İngiliz iblisleri diye ifade etmektedir) müslümanlara ve ehl-i Kur ana düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünki küfür imana zıddır. Maahaza Kur an, kâfirleri ve âba ve ecdadlarını i dam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir.

Binaenaleyh müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded beklenilemez. Ancak HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL diye Cenab-ı Hakk a iltica etmek lâzımdır.”

(Mesnevi-i Nuriye Hubab Risalesi)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi bir islam mücahidinin hıristiyan ve yahudilere ne nazar ile baktığını ve nasıl Kur’an hesabına onlara karşı ebedi bir adavet ve husumet içinde bulunduğunu görüp yapmış olduğu bu ikazlardan herkesin ibret alması gerekmektedir

7Sayın editör yayınlar mı bilmiyorum, 28.01.2006 | Gündem Dolayısıyla, Pınar Demir

sırr-ı inna ateynada kör sağır ve dilsiz olan kişilerin süfyan komitesi olduğu ve deccalın bunlardan bir asır sonra geleceği üstad tarafından.. dellal-ı kuran olan said nursi tarafından açıkça belirtilmiş..

rusya için ise deccalın ileri karakolu ve büyük deccalın bir kısım icraatlarını yapıyor demiş.

hadiste de amerikalıların esas yurdu olan ingiltere deccalın memleketi olan ada olarak belirtilmiş..

incilde ise yeryüzündeki fenalıkların mekruhatın anası olan usa işaret edilmiş.. deccal usa ve birleşmiş milletler değilde antartikadaki aciz bir fok balığı avcısı mıdır..

açıkçası beklenen deccal amerikadır..müslümanların canını malını ırzını neslini imha etmektedir.

bir asır önce hitleri bile vuran güç aynı idi.. üstadın belirttiği isa aleyhisselamın maddi nuzulunün işari manası kastamonu lahikasında mevcuttur.hitlerin savaşı işari manada kaldı.. ileride isa aleyhisselam ancak deccalı imha edebilir.... büyük deccal 5 şuada tarif edilmiştir... ihvanlar onu ussr ile karıştırmakta. karıştığı içinde istikamet kaybolmakta..her ne ise.

baki selamlar

6BAZILARI KIZACAK AMA YAZAYIM (BENİM KANAATİMDİR), 28.01.2006 | Ye’cüc ve Me’cüc ÇİN’ mi ?.., Aykut Tanrıkulu

Yecüc ve mecüc bizim atalarımızdır..

çin değildir.

benim delilim şudur ki.. atalarımızda bulunan asil kan harekete geçtiğinde birbirimizi yemekteyiz.. herhalde genetik soya çekim.. atalarımızda çin seddi yapılmadan önce mazlum çin kavminin üzerine akın yapıp yakaladıkları çinlileri çiğ çiğ yemekteymiş..garnitür olsun diye ot ta yemekteymişler.. muhteşem bir yemek menüsü... insan eti ve ot....herhalde bu hal bizde bu gün sosyal olarak tezhür ediyor..devam Bizim bin yıldan beri bayraktarlık yapan kavmimizin evveli çok karışık ve karanlık..bu sebeble deccalda bizden çıkıyor süfyanda münafık ta.. şirret te.. herhalde maziden gelen bir şey olmalı ..mizah gibi oldu ama ben böyle düşünüyorum.

müdakkik kardeşlerimden bana hiddet etmemelerini ve nazar-ı müsamaha ile bakmalarını rica etrmekteyim. Yamyam torunu olmak pek hoş bir şey değil... ama gerçek olmalı ..

5Allah inci hanımdan razı olsun, 27.01.2006 | Bu oyun bitsin, İnci Şirvan

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TİRAJI KOMİK HALİMİZİ AYNADA NET OLARAK BİZE GÖSTERMİŞ.

******Ama genel tabloda ne yazık ki böyle bir vaziyet göze çarpıyor. Diğerlerine ardına kadar açılan kapılar, mü’min kardeşlerine daracık bir mesafe ile aralanıyor, hatta kimi zaman hiç açılmıyor. Diğerlerine ‘ne doğrusunu bulsam da iltifat etsem’ diye çalışan akıllar, mü’min kardeşi için ‘ne yanlışını bulsam da tepesine binsem’ kalıbına giriyor. Diğerleri için güzel sözler ve övgülerle şakıyan diller, kardeşine zehir-zemberek eleştirileri, doğru bile olsa hoşa gitmeyen bir cümlesinden dolayı dinden çıkaran veya cehenneme yollayan hakaretleri ardarda sıralamaktan çekinmiyor. *****

......DOĞRU BİLE OLSA HOŞA GİTMEYEN BİR CÜMLESİNDEN DOLAYI DİNDEN ÇIKARAN VEYA CEHENNEME YOLLAYAN HAKARETLERİ ARDARDA SIRALAMAKTAN ÇEKİNMİYOR....

BU SÖYLENENLER GERÇEKTİR....

4teessüf edilecek bir şey yok, 26.01.2006 | Eugéne’ler, dikkat!, Metin Karabaşoğlu

metin bey kardeşimiz doğru söylemişl...

KRAL ÇIPLAK... KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM... enaniyyetimize.. nefsimize, cemaat değil aşiretimize dokunsa da, DOĞRULARI SÖYLEYENE KIZMAYALIM.. Muhammed-i Arabi aleyhisselatü vesselamı âlâ-yı illiyyîne çıkartan SIDK'tır. Buna göre hareket edersek her şey rahmani, nurani olacak..

3buda gecer dmek lazım diye düşünüyorum, 24.01.2006 | Karadelik, Metin Karabaşoğlu

üstad cennet ucuz değil cehennem lüzümsuz derken yazında yaşananları da kastetmiş olması lazım.. diye düşünmekteyim

diğerine geçelim... risale i nuru bulmak birinci kademe ... sonra okumak gelir... sonra da amel etmek... eh.. üçüncü kademeye gelmiş milyonalar var... şimdi sıra başka bir şeyde... risale-i nuru okuyan imanlı gidebilir... ancak elini kolunu sallayarak cennete gidecek denmiyor ki... şehitlerin bile kul hakı affedilimiyor.. allahın adeti öyle.. yani... mahşer meydani ÇOK AMA ÇOOOOK RENKLİ GEÇECEK.... şu anda uğranılan zulumler hafızamızı ve hayatımızı etkilemekte .. ANCAK mahşer meydanında herkesin amelleri tecessüm edecek canlanacak... işte o zaman zulme uğrayan hakkını alacak... bu günler pek te uzak değil ben bu yazıyı yazarken hesap günümüz 10 dakika daha yaklaştı... velhasılı kelam...şimdilik GÖÇTÜ KERVAN.... KALDIK DAĞLAR BAŞINDA... elem keder ihanet kalleşlik vefasızlık saldırıya uğramak bu asırda bize arkadaş oldu... şimdilik .Dünyalaşma seküleleşme ehli imanda had safhada onun için ehli hak kendi içinde mağlup durumdadır.. hemde en yakınları tarafından... nefisler ejderha olmuş... başkalarını yutmakla besleniyor... şeyten ise kenara çekildi... seyrediyor...ehl-i imanım diyenler şeytanın yapacağının yüz katını başarmakta.. şeytan da hayrette bu işe... allah sonumuzu hayreyleye düne ve ahiret ateşinden bizi muhafaza eyleye amin.

**** NUR TALEBESİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK CENNETE GİDECEK DİYE BİR KAİDE YOK...****

NUR TALEBESİ EBEDİ CEHENNEMLİK OLAN İMANSIZLIKTAN UZAKTIR... YOKSA HAŞA... HER YAPTIĞI DOĞRUDUR.. HER YAPTIĞI İSABETTİR DİYE BİR ŞEY YOK...

BAKİ SELAMLAR.

2BEDİÜZZAMANCI OLMAK... YADA TAKLİT EDEBİLMEK, 22.01.2006 | Mevlânâ’nın başına gelenler ışığında..., Metin Karabaşoğlu

Bediüzzzamanı taklit edebilmek...bunun şartları vardır...

Bediüzzamancıyım.. yada nurcuyum.. yada nur talebesi diyen kişi...

BEDÜZZZAMANIN AHLAKI İLE AHLAKLANMAYA MECBURDUR... böyle olmaz ise hem kendisi iflas eder.. hemde temsil ettiğini söylediği dava.. iflas eder

BU GÜNLERE BÖYLE GELİNDİ... risale-i nurda yazılan her şeyin tersi yapılıyor..

İhlas risalesi okunuyor... şartları yerine getirilmiyor...

Uhuvvet risalesi okunuyor... bununda şartları yerine getirilmiyor..

İkinci mektup okunuyor... deri aidat para toplanıyor..

iman ilmi yerine tarikatçılık imal ediliyor..

Meşveret adı altında yapılan gıybet toplantılarından sonra dershaneden adam atılıyor..

Ve örnekler bine yakındır.. bunları yapanların vazgeçmelerinde fayda vardır.

üstad üstadım kurandır diyor.. Peşinden gidenler Kurana teberrüken bakıyorlar.

Üstad bana biat etmeyin der.. risale-i nur kafidir der... Peşinden gelen Nurcuyum diyen bazıları ise üstü kapalı ve örtülü olarak bana biat etmezseniz imansız gidersiniz der.. ve hakeza..

Ciddi bir tövbe etmek gerekiyor..

1üstad (k.s) ihbar etmişti bu günleri.., 15.01.2006 | Müslümanın Müslümana ettiği kötülükler, Metin Karabaşoğlu

emirdağ lahikasında ... 50 yıl sonra ümmetin NEFS-İ EMMAREYE TABİ olacağını ihbar etmişti... ve aynen de oldu...

sünnete uyulmaz ise... kuranın hükümleri ile amel edilmez ise...

HEP BERABER sahili selamete çıkartacak geminin her tarafını deldik... su alıyoruz...

ALLAH samimileri ve ihlaslı bir avuç insanı dostlarının şerrinden muhafaza etsin amin
© 2000-2015 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut