“Dinin siyasetle hiç ilgisi olmaması gerektiğini söyleyenler, dinin ne olduğunu bilmiyorlar demektir.”

Mahatma Gandhi

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

V. Sonsöz yerine
–Metin Karabaşoğlu

[*4.593 yazı içinden]

 Kara Yusuf : yorumlar 

1Hüsrev Altınbaşak'a hürmet, 16.05.2007 | Eser ve Cemaat- 4, Metin Karabaşoğlu

Güzel bir makale. Ama Hüsrev Altınbaşak etrafındaki cemaat oluşumunu sadece "karizmatik kişilik arayışı" düşüncesiyle temellendirmeye çalışmak art niyet değilse ancak safdillik olabilir. Risale-i Nur a nüfuz etmiş her kişi şunu kesinlikle görür: Hüsrev A. , üstadın sadece kendisine risaleleri tashih yetkisi verdiği tek nur talebesidir. Nur talebelerinin bir saff-ı evveli varsa o saffın en başında Hüsrev A. vardır. Üstadın vefatından sonra ekser nur talebeleri "hatt-ı kur'an"ı muhafaza gayretine sırt çevirmişlerdir. Buna mukabil Hüsrev A. ve etrafındaki nur talebeleri "hatt-ı kur'an"a eskiye nazaran üstüne titrercesine bir ehemmiyet vermiştir. Bu gayretleri ve ordaki nu talebelerini bir şahsın karizmasına meftun bir nevi sufi addetmek ne kadar yanlış.Hatt-ı Kur'an ı muhafazanın imana hizmetten sonra nur talebelerinin en mühim vazifesi olduğu,nur talebesi olmak ve bu ünvan ile şirket-i maneviyeden hissedar olmak için hatt-ı kur'an ı muhafaza gayreti olması gerektiği ile ilgili kısımları risalelerden derlesek inanın müstakil bir risale olur. İddalarımız te'vile değil bizzat risale-i nura dayanıyor. Merak edenlere kapımız açık.© 2000-2015 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut