“Seninle dedikodu yapan, senin de dedikodunu yapar.”

--Bu İrlanda atasözünü yaban sözü diye yabana atmamalı, kulağa küpe yapmalı.

Kullanıcı 
Şifre
 

[*4.440 yazı içinden]

‘Ekim’ ayında ‘bahar’ müjdeleri…

Ekim ayı, adı üstünde, bir bahar müjdesini taşır beraberinde. Bizi son ve sararmaya başlayan yaprakları düşünürsek ‘som’ baharla tanıştırırken, ilkbaharda olabildiğine boy verecek ekinlerin ekilmeye başlandığı ay olarak bir kez daha baharı çağrıştırır. Kırlarda ve baharlarda boy verecek nice ot ve nice çiçek de, Ekim yağmurlarıyla birlikte, bu ayda tohumunu veya soğanını çatlatıp filiz verir. Ekim, kısacası, ilkiyle ve sonuyla, baharı bize hatır...
 

Hepsi bir değil!

Hayatımda bana en itici gelen davranış kalıplarından biri, herhangi bir olay veya olguyla ilgili olarak kendi pozisyonu üzerinden vaziyet alışlardır. Böyleleri, doğru-yanlış denklemi ile değil, lehime mi-aleyhime mi sorusu üzerinden olaylara yaklaşır; bu sebeple de, benzer iki olay karşısında iki zıt tutumu beraberce savunabilir. Meselâ, kendisiyle aynı yerde hizalanmış birilerinin yaptığı kollektif bir yanlışı ‘münferid’ bir hadiseye indirger, a...
 

Deve ile fareİsmail Örgen16.10.2021, C.tesi

Bir fare bir devenin yularını eline aldı, kurula kurula yollara düştü. Deve, mülayim bir hayvan olduğundan, faresin kurumuna aldırış etmeden, sessizce onun arkasından yola koyuldu. Bunun üzerine fare kibirlendi: “Ben ne ne yiğit biriymişim ki, koskoca deveyi sürükleyip götürüyorum” diye düşünmeye başladı. Deve farenin bu düşüncesini sezinledi. “Hele bir sırası gelsin, ben o zaman senin dersini veririm” d...
 

Hiç hata yapmayanların ülkesiMetin Karabaşoğlu17.08.2021, Salı

Kendisini kusursuz bir ben olarak inşa ettiği derecede takdire şayan olacağını zanneder kimileri. Ama benim gözümde en ziyade takdire değer kişiler, hatadan öğrenenlerdir. Bakışı, görüşü, bilgisi ve düşünüşü kısıtlı bir varlıktır insan; ne bilgisiyle, ne gücüyle herşeyi kavrayıp kuşatabilir; o yüzden hata yapmaya müsait ve yanılmaya açıktır. Hatadır insanî olan; kusursuzluk değil. İnsan hatasız bir varlık d...
 

İhtida Öyküleri- 1: Yollarda

İslam’ı seçen mühtedilere dair yazı ve çalışmalarda yer alan isimler genelde şöhret olmuş isimlerdir. Ve İslam’a geliş öyküleri daha ziyade bir başkası tarafından, yani ikinci elden anlatılır. Bu kitabı farklı kılan en önemli unsur ise, birinci elden öyküler içeriyor olması, diğer taraftan şöhretlere dair ‘sansasyonel’ ihtida öykülerinden uzak durmasıdır. Bu kitap, onun yerine, dünyanın dört bir tarafından birçok ins...
 


Meclise dahil olmak Hüseyin Eren  04.10, P.tesi

Sentetik sözler neye çare, süslü cümleler neye deva? Görüntü güzel, kelam kavi; ne ki letafet yok, taravet kifayetsiz; kalp şifa bulur, nefis tezkiye olur mu? O da oluyormuş gibi görünür, hamlığını gizler; emmare nefis dipdiri göz kırpıyordur! Sureta paylaşımlar coşku vermiyor, içi harekete geçirmiyor, gofret çıtırtılardan başka ses getirmiyor! Kalbe hitap etmek için kalp kürsüsünden konuşmak la...

Din-Bilim Ekseninde İslam, Ekonomi ve Psikoloji Zeyneb Hafsa  03.10, Pazar

img src=https://images.unsplash.com/photo-1517164329162-2e944883f608?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=700&q=80871w span class=ufakyazi © Jan Gottweiss, https://unsplash.com/photos/dDh2ARsadRs /span p br *HAYATIN ÇEŞİTLİ VECHELERİNE DAİR* bilgilerin felsefe, ahlak ve dinden kopuk bir halde kendi uzmanlık alanları çerçevesinde incelenm...

İbadeti vazife-i fıtrat bilmek Mustafa Şam  02.10, C.tesi

img src=https://images.unsplash.com/photo-1494138030114-a8cf519b022b?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=700 span class=ufakyazi Kaynak: https://unsplash.com/photos/7FOSJVtUtac /span p br *Bakara suresinde* sırasıyla müminler, kafirler ve münafıklardan bahsedilip, özellikleri ve akıbetleri ortaya konduktan sonra 21. ayet-i kerimede ‘Ey ...

son hafta | son 15 gün | son 1 ay © 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut