Bir “Elhamdülilllah” için

İsmail Örgen

BÜYÜK SÛFÎLERDEN SERÎ ES-SÂKATÎ, CÜNEYD-İ Bağdâdî’nin dayısı ve mürşidi, Mâruf-u Kerhî’nin ise talebesiydi.

Kendisi, şöyle derdi:

“Bir kere ‘elhamdülillah’ dediğim için, otuz senedir istiğfar etmekteyim.”

“Bu nasıl olur?” denilince, Serî es-Sâkatî başından geçen şu olayı anlattı:

“Bir keresinde Bağdat’ta büyük bir yangın çıkmıştı. Yolda beni karşılayan bir adam:

‘Merak etme, senin dükkânın yangından kurtuldu’ dedi.

Ben de, bu habere sevinerek:

‘Elhamdülillah’ dedim.

Müslümanların başına bir felâket geldiği vakitte kendim için hayır isteyerek ‘Elhamdülillah’ dediğim için, otuz senedir pişmanlık duyuyorum.”

  23.3.2007

© 2015 karakalem.net, İsmail Örgen