Küfe kalsın!

İsmail Örgen

ÇİN’İN KIRSAL KESİMİNDE YAŞAYAN YAŞIYAN Vong ailesi, dede, baba, anne ve oniki yaşlarında bir çocuktan ibaretti. Dede artık iyice yaşlanmış; baba da, artık çalışamayan ve o fakirlik içinde kendileri için yükten başka birşey olmayan dededen bıkmıştı. Bir gün oğlu, ona arkadaşlarıyla birlikte oynamaya gittiği nehrin kıyısında rastladı. Babanın sırtında pazardan eşya taşıdıkları küfe vardı. Küfenin içinde de büyükbaba.

Oğul babaya sordu:

“Baba ne yapıyorsun?”

“Büyükbabanın bize yük olmaktan başka faydası yok. Onu küfe ile beraber nehire atmaya karar verdim.”

Oğul, büyük bir endişeyle atıldı:

“Aman baba” dedi, “küfeyi atma, eve götür. Sen yaşlandığında, bana da lazım olacak.”


(yazarı bilinmiyor)

  7.1.2007

© 2015 karakalem.net, İsmail Örgen