“Risale-i Nur ‘ferdiyet’ cilvesine mahzar. Sair şeylerden kopuk bir cüz gibi algılanan birşeyin, bir bütünün parçaları olduğunu öğretiyor.”

–Metin Karabaşoğlu

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

 
Küçük Şeyler
önceki kitap sonraki kitap

Deneme Dizisi

Küçük deyip geçtiğimiz şeylerin büyüklüğüne; küçük bir dikkatin ya da dikkatsizliğin önemine dair ‘küçük’ bir kitap...


 Format: 163 syf.5. baskı (2016)14x21 cm.

20,00   -%4012,00


Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM:

‘TERSİNDEN’ DENEMELER

Telifler telef olmasın

‘Gerçekçi’ler ve ‘gerçek’çiler

Her ‘olağan’ olağanüstüdür

Yedi rengin güneşi

Çokluk içinde birlik

Fazlalık da bir eksikliktir

Azlar ve çoklar

Âcizlerin zaferi

Cevaplara sorular

Kullarına tapan tanrılar

Kendine tapan ateistler

‘Güzel’ diyen çirkinleştirir

‘Medenî’ mi olalım, ‘Medineli’ mi?

Biz geri kalmadık, onlar fazla ileri gitti

Kâinata karşı dünya

Evi olan evsizler

İKİNCİ BÖLÜM:

ÜÇLEMELER

AKIL ÜÇLEMESİ

Gölge oyunu

Albay!

Deli İbrahim deli miydi?

HABER ÜÇLEMESİ

‘Haberler’den ne haber?

Diye bilmek ya da diyebilmek

‘Güncel’lik

ÖLÜM ÜÇLEMESİ

‘Zamansız’ ölüm yoktur

Herkes son gününü yaşıyor

Azrail, İsrafil’in dostudur

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

DEĞİNMELER

Bütün zamanların en büyük sahtekârlığı

Kim payidar kalacak?

Dünya nasıl kurtulur?

En uzun görünen yol, aslında en kısa yoldur

Sen kendine bak

Şeytanın ‘yarın’ı bitmez

Sabit ve değişken

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

KÜÇÜK OLAYLAR

Kırık bardak hesabı

Küçücük bir ‘zulüm’ öyküsü

Küçük yalanlar

Maymunlar ve domuzlar

Yürümek

Her sofrada bir kâinat gizlidir

BEŞİNCİ BÖLÜM:

SIRADAN GÜNLERE DAİR SIRADIŞI NOTLAR


‘BÜYÜK ŞEYLER’İN CAZİBESİ, bize ‘küçük şeyler’in önemini unutturur çoğu kez. ‘Nisyan’la kardeş olan insan, onları ya hepten unutur; yahut ayrıntı der, geçiştirir. Halbuki, şeytan da, melek de ayrıntıda gizlidir. Koca kâinatın Allah’ın mülkü olduğunu kabul eden nice insan, Kur’ân’ın açık beyanıyla, o kâinat içindeki ‘küçük şeyler’i Rabbine vermediği için şirk derelerine düşer. Bir çorabın ucundaki küçük bir kaçığın gün gelip o nesneyi çorap olmaktan çıkarması gibi, gün gelir, ‘küçük şeyler’de yaşanan gafletler bizi büyük uçurumların eşiğine getirir.

Bu bakımdan, Rabbimiz, ‘küçük şeyler’in büyüklüğünü dair uyarıda bulunur bize. Sivrisineği veya ondan da küçük birşeyi delil getirmekten haya etmediğini bildirir. Ki, çokları bu kabil şeyleri ‘cüz’iyat’ sınıfına görmüş; sonra da “Cüz’iyata ilm-i ilahî taalluk etmiyor” sonucuna ulaşarak şirk kapılarını ardına dek açmışlardır.

Zerre kadar hayrın, zerre kadar şerrin de hesabının tutulduğunu bildirir Rabb-ı Rahîm. Ki, çokları şerliler dünyasına ‘küçük şerler’le adım atmışlardır.

Öte yandan, küçücük bir çiçekteki sanat, koskoca Güneşte görülen sanattan daha aşağı değildir.

Aslında, küçük şey yoktur zaten. Şu kâinatta herşey herşeye bakar; dolayısıyla her bir şey herşey kadar değerlidir. Koca kâinat küçücük zerre tuğlaları üzerine bina edilir. İnsan apartmanı, gözle görülemeyen hücre tuğlalarından yapılmıştır. Ve, o koca binayı alaşağı eden, çoğu kez, küçücük mikroplar yahut virüslerdir. Hem, küçük bir vidası koptuğu yahut incecik bir teli yandığı için âtıl kalan nice makine vardır.

Kısacası, küçük şeyler, sonuçları itibarıyla hiç de ‘küçük’ değildir. Gündelik hayatta küçük ve sıradan deyip geçtiğimiz şeyler, işte bu yüzden, belki de hayatımızın en kritik olayları ve konularıdır.

Elinizdeki küçük kitabın kısacık yazıları, işte bu gerçekten hareketle doğmuş bulunuyor. Eksenine, dünyanın fani yüzündeki sözümona ‘büyük’ meseleleri değil, şu dünyadaki tercihine göre ebedî bir cennete veya cehenneme muhatap olacak ‘küçük dünya’ların zahiren ‘küçük’ meselelerini alıyor. Küçük konular üzerine, küçük ve ‘sıradan’ bir kitap; kısacası...

Bu kitabın, küçüklüğüne karşılık Samed âyinesi olabilen kalblerde bir ma’kes bulacağını ümit ediyor; bilvesile bu ‘küçük’ kitaba emeği geçen nice gönüle ve akla binlerce teşekkür ediyorum.

Elbette, bizi böylesi duyarlı kalbler ve uyanık dimağlar ile muhatap eden Rabb-ı Rahîm’e hadsiz şükür; ve O’nun Resul-i Ekrem’ine (a.s.m.) salât ve selâm görevini unutmadan.

METİN KARABAŞOĞLU
İstanbul, 1997
6scan discmusa özgür, 18.02.2010, aydın

metin abinin bu kitabını ve diğer kitaplarını okuduğumda içimde var olan ama anlayamdığım şekilde karışık hissiyatımı işe yarar hale yetiriyor tıpkı bir scan disc gibi. ALLAH razı olsun başka eserlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

5küçük şeylerEMRULLAH BIYIKLIOĞLU, 05.03.2008, istanbul

Kainatta küçük hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan herkesin çok faydalanacağı bir eser. herkese tavsiye ediyorum.

4GÖKHAN KÖROĞLU, 22.03.2007,

Metin karabaşoğlu'nun "küçük şeyler"kitabı diğer kitaplarında olduğu gibi olaylara risale-i nur tedrisatından geçmiş birinin yazmış olduğu denemelerden oluşmakta."Bir sineğin midesinin halk eden kimse bir güneşide yaratan elbette Odur."hakikatı gibi değişik olaylara aynı pencereden bakan güzel bir kitap.


3aydın uzun, 06.11.2004,

hayatımızda o kadar küçük görüp değer vermediğimiz şey var ki.Belki bütün bunların sık sık tekrarlanması sonucu bizde oluşan alışkanlıklar veya gaflet küçük şeylerin ardındaki büyüklüğü veya büyüğü görmemizi engelliyor. Bu kitap hayatta gerçekten küçük bir şey olmadığını ispatlarıyla gözler önüne seriyor.Hem akla hem de kalbe tesir ediyor. Yazara teşekkür ediyoruz.


2metin ergöktaş, 15.03.2004,

hayatın anlamına ve ontolojimize dair teorilerimizle saklayıp, pratiklerimizle ifşa ettiğimiz batıl tasavvurlarımız en belirgin haliyle "küçük şeyler" e muhatabiyet tarzımızla ortaya çıkmakta.. küçük şeylerimiz, küçük gördüklerimiz, önemsemediklerimiz, bizi farkında olmadan büyük batılların eşiğine götürüyor.. metin karabaşoğlunun bu kitabı bu manada, -en azından- "küçük şeyler" e dair hakikatı sorgulamanın ihbarını yapan bir şoklayıcı vazifesi yapıyor kanaatindeyim..


1abdiaciz, 09.03.2003,

Metin Karabaşoğlu bu kitabında hayatımızda önemsemediğimiz olayları önemseyici bir bakışla ele alıyor. Küçük gibi görünen şeylerin altında nice büyüklüklerin yattığını kısa makaleler şeklinde okuyucuya sunuyor. Bir başka deyişle günümüz insanının küçük ama büyük problemleri kitabın temel konusunu teşkil ediyor.

  Teslimat : Güvenlik & Gizlilik : Tüketici Hakları : Sık Sorulan Sorular
 

© 2000-2015 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut