“Dinin siyasetle hiç ilgisi olmaması gerektiğini söyleyenler, dinin ne olduğunu bilmiyorlar demektir.”

Mahatma Gandhi

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

Hayat felsefem
–Rabia Nazik Kaya

[*4.597 yazı içinden]

Arkadaş arıyorum

Halil Köprücüoğlu Yazara Mesaj Gönder

HER ŞEYİ Yaratıcısının emaneti gören; O’nun izni dairesinde bir hayat felsefesi olan; kesben değil de kalben terk etmeyi ölçü alarak, O’nun dışında her şeye tebeî olarak bakmayı başarmış olmakla birlikte dolu dolu ve keyifle, ama sırat-ı müstakimde yaşamayı ilke edinmiş;

Kendisini ve çevresini geliştirmeye özen gösteren; modern dünya görüşü ile geleneksel değerleri iç içe yaşatabilen; ilmî tavır sahibi, sağlam değerleri olan; arkadaşlar arıyorum.

Geçmişe ve geleceğe önem veren; tecrübelerini, geliştirerek geleceğe taşıyan; insan kişiliğinin oluşmasında büyüdükleri çevrenin önemli katkıları olduğuna inanıp; uygun, maddî ve manevî temiz çevrelerde yaşamaya çalışan; Vahye aykırı olmamak şartıyla gelenek ve göreneklerine bağlı, çocuklarının da aynı doğrultuda büyümesini prensip edinen;

Faaliyetin bizatihi lezzet olduğuna inanmış, maddî ve manevî alanlara hitabeden bir sportmen ruha sahip; centilmence, sportmenliği ve oyuncu rolünü, hayatın yaşanan her alanına yaymış; arkadaş arıyorum.

Hobileri, meşguliyetleri olan; faaliyetsizliği ölüme yakın gören; yeteneklerini geliştirmeyi yaşla sınırlamayan; ölünceye kadar öğrenmeye ihtiyaç duyan, bunu zaruret gören, ancak bunu kabiliyetine uygun sahalarda, himmetini dağıtmadan yapan; mesai tanziminin önemine inanan, muhakkak planlı çalışan, planında öncelikleri düşünen, ana paradigmalarının en üstüne Ahireti yerleştirebilen;

Düşmanı, nefsi emmaresi ile birlikte cehalet, zaruret ve ihtilaf olarak gören; bunlara karşı sadece sanat, marifet, ittifak silahıyla mücadeleyi şiar edinen; onlardaki bazı kötü telakki ettiği sıfatlar yüzünden, çok daha fazla olan iyi sıfatlarına da kötü gözle bakıp, mümin kardeşine adavet etmeyi; on masum ve bir cani ile birlikte, ayni gemide bulunurken o gemiyi batırmak isteyerek zalimlik yapanların durumuna benzeten, bu ölçü sayesinde asla mümin kardeşine adavet etmeyen; arkadaş arıyorum.

Arkadaşlarını kendinden üstün görebilen, onların özellikleriyle iftihar eden, onlarla çalışırken, tâbi olmayı tercih edip, imamlık şerefini onlara verebilen, Onların kusurlarına gözünü yumabilen, tükürüklerini misk’ü amber telakki edebilen; bin haysiyeti olsa, onlar için fedaya hazır olan; vefalı olan. İttihadın, cehl ile olmadığını bilen, İman ve İslam’ı Kâbe hürmetinde, Cebel-i Uhud azametinde kabul eden; kardeşlerinden asla ayrılmayan, onların hastalıktan şifa bulması için, onlar yerine hasta yatağına girebilecek ruh ve sevgiye, îsâr hasletine sahip bulunan;

Hayatı, yaşamayı, sanata dönüştürebilen; kaybettiğine üzülmeyen, kazandığına sevinmeyen; gücü dahilinde olan şeylerde acze, gücünü aşanlarda cezaa sarılmayan; kendi bulunduğu boyutun gereklerini yapıp, sonuçlara şükrederek hakiki tevekkül sahibi olabilen, kanaatkâr, yaratıcısına itimat eden; arkadaş arıyorum.

O’nun marzisine, gönderdiği Yaver-i Ekrem’ine (ASM.) tereddütsüz, zevkle ittiba eden; yaşamanın keyfini, her şeye mânâ-yı harfiyle, O’nun hesabına bakarak, bu şekilde bir tefekkürle, ayrıntılarda yakalamasını bilen; kısacası, hayatı zevkli hale dönüştürebilen;

Hastalık ve belaları, O’ndan gelen, kendisine sevap kazandıran, olgunlaştıran, idrakini artıran ikazlar gibi görebilen; sadece Hz.Eyyüb gibi, kulluğuna, zikrine mani olacak seviyeye gelince ; ve sadece O’na şikayet edebilen; arkadaş arıyorum.

Mevti, vazife paydosu, terhis oluş, ücret almaya gidiş, melekût alemine geçiş, dostlara kavuşma, Şeb’i Arûs görebilen. Bismillah’la o aleme girip, rahatla kabirde yatabilen; Sûr-u İsrafil’le Allâhü Ekber diyerek kalkabilecek olan;

Kendisi ve dünya ile barışık; Esma-i Hüsnaya ayinelik yapmanın üstünlüğüne inanan. Her konuda yenilikler arayan ve bulduğuyla yetinmeyen, geliştirmeye çalışan; ”İki günü eşit olan zarardadır “ âli fikrine ittiba eden;

Evrensel değerler ile yoğrulmuş; mana-yı harfiyle tabiat aşığı, yeryüzünün gerçek sahibinin kim olduğunun farkında, O’na saygılı ve O’nun istekleriyle uyum içinde yaşamayı başarabilen; bir arkadaş arıyorum.

Bu özelliklere sahip olmaya çalışan, Bunları arayan, bu evsaflarla muttasıf insanlar, arkadaşlar, dostlar arıyoruz. Zahirî endâmları, şekilleri, maddî durumları, tahsilleri hiç önemli değil. Ancak Kur’anî ölçülerle, bilen, bildiğiyle amel eden, bu amellerini ihlasla gerçekleştirenler ise; ve himmetleri milletleriyse, arzuladığımız, aradığımız, arkadaş olmak istediğimiz özelliklere haizdirler ki, bütün kalbimizle, onları arıyoruz.

Ne olur bizimle irtibat kursunlar, yerlerini bildirsinler hem dem olalım. Düzeyli bir hayatın, böyle arkadaş ve komşularla birlikte zenginleşeceğine inanıyoruz, Hatta, onları saadet-i dareynin şartı görüyoruz.

Allah’ın, bizleri bu sıfatlarla vasıflandırmasını ve bu sıfatları taşıyanlarla ebedi arkadaş etmesini niyaz ederiz. Amin.

  10.05.2006

© 2015 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu

  1.  Bu yazının yazarına mesaj göndermek istiyorum.
  2.  Bu yazının uygun formatta çıktı'sını almak istiyorum.

11AMİNbahadır, 30.05.2008, naziLLi

yukarıdaki ozeLLikLere sahip arkadas varsa bu taraflarada bizahmet yollayıverin.:))Arkadaslık tarifini cok iyi yapmısssınız.Allah razı olsun.Allah boyle Arkadaslarla hemhal olmayı bizlere nasip etsin...

10guzelSelim Akif, 30.05.2008, istanbul

aramaktayız...

sıralama hernekadarda acaba hepsi bir insanda bulunurmu dedirten tarzda isede genel anlamıyla aradıklarımız onlar olmalı..tek insanda bu sıfatlar şu zamanda vardır inşallah..vardırda ona arkadaş olma liyakatı bende varmıdır.

biz sadece düşünmeyen bir arkadaş aramıyoruz .... nasıl olursa olsun düşünsün yeter anlayışında olan insanlarız...inanmış insanız ki.düşünen biri bizi korkutmuyor...arkadaş arıyoruz...

9arkadaşınızı buldunuz ne dersiniz ???Ömer Faruk Özkılınç, 29.05.2008, Manisa

Ben size arkadaş olmak istiyorum.yukarıda saydığınız özelliklerin çoğu var ben de ama ergenliğime erince inşaallah kaybolmaz.Bir de benim metninize uymayan bir özelliğim var.

Kazanınca sevinmeyen maddesi bana biraz ters düşüyor.Hele babamı yendiğim müsabakalar da coşuyorum.

Ama unutmaki Halil abi bu kadar kusur kadı kızında da olur ((:

8, 26.04.2008, antalya

allah razı olsun sizin gibi böyle düşünen insanlara çevremizde öyle çok ihtiyaç var ki

7kaderi ilahi ve arkadaşebrar, 19.05.2006,

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim deyiminin hemen hemen her dilde benzer bir karşılığı vardır. Yani bu vasıflara sahip arkadaşlara sahip olmak için bu tür özelliklere sahip olmak gerekir ya da bu özelliklerin tohumlarını taşımak ki karşındaki onların inkişafına sebeb olabilir. Denk olmayan tamamlamayan arkadaşlıklar,ciddi yıkımlar içerir. Ve zaten kaderi ilahi kendisine sığınanı korur.

6Hüsünü Sahin, 11.05.2006, İstanbul

Eğer yukarıdaki yazınızdaki gibi olmaya çalışırsanız inşaallah cenab-ı hak etrafınızı sizin gibi kullarla donatır

5arkadaşlıktan öte ::..bahrideniz ışık, 11.05.2006, İstanbul

bu vasıflardaki insanlar arkadaştan öte DOST insanların vasıfları...

4İslam ve modernizm birleşirse..hasan demir, 10.05.2006, İstanbul

"Aslında modern radikal bir değişmeden sonra ortaya çıkanı adlandırır ve insana olduğu kadar insanın ürettiği her türlü yapay çevreye de uygulanır. Yani modernite önce insanı sonra ise insanın üretimini değiştirir. Modern olmak artık düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir."http://www.kentli.org/makale/modernizm.htm

“Modern dönemlerde aşama aşama her alan kurumsallaştırıldı. Bilim, ahlak ve sanat yaşam dünyasından kopmuş, özerk otoriter alanlar durumuna getirildi. Ortaçağda Tanrının, dinin kulluğunda olan insan, bu sefer de modern çağın yücelttiği olguların, otoritelerin kulluğuna soyunmuş oldu”.

http://www.ilkadimdergisi.com/194/kapak-seyitmehmetsen.htm

Modernlik tercihine saygı gösterebilirim.Ancak modernlik denilen şeyin islamla yanyana getirilmesini anlamam mümkün değil.

Modernizmin yanlışları anlaşıldığı için yerini postmodernizme bıraktığı bir dünyada hala modernizmi dindarlık ile özdeşleştirmek olacak iş değil.Böyle bir tavır dünyayı okuyamadığımızı gösterir.Dünya dünyayı okuyamayanları yutar.

Çare modernizmde ne de postmodernizmde...

3amin...elifce, 10.05.2006, Ankara

böyle bir yazıya yapılacak yorum yok. AMİN demekten başka... Allah hepimize öyle değerli insanlarla arkadaş olmayı nasip etsin...

2Değilim ama...Sadık Gürbüz, 10.05.2006, Mersin

Aradığınız vasıflarda biri değilim ama gerçekten olmak isteyenbiriyim. Ancak, modern düşnceyle çelişmemem mümkün değil her ne kadar modern dünyada yaşıyorsak da. Kabul ederseniz...

1Kabul edermisiniz...SOBE, 10.05.2006, manisa

Bu özelliklere sahip olmaya çalışan, bu evsaflılara müştak, onları görünce nokta-i istinat bulan saydığınız sıfatlarla muttasıf olanların varlığıyla ümit ve sevinç duyan tüm kusurlarıyla birlikte bizleri de kabul buyururmusunuz... Selamlar
© 2000-2015 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut