“Dinin siyasetle hiç ilgisi olmaması gerektiğini söyleyenler, dinin ne olduğunu bilmiyorlar demektir.”

Mahatma Gandhi

Kullanıcı 
Şifre
 

*her saat güncellenmektedir

Hayat felsefem
–Rabia Nazik Kaya

[*4.596 yazı içinden]

Sergi bugün de açık..

Yazara Mesaj Gönder

Ey habibim!.
Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım..
Hadis-i Kutsî Meâli ( 1 )

ÂLEMLERİN YARATILMASINA vesile olan Zât (a.s.m),
Artık aramızda değil.
Kâinatın en mümtaz meyvesi,
Semeresini vermiş ve çekilmiş.
Buna rağmen, kâinat sergisi toplanmamış..
Yaratıcı, en mükemmel meyvesini,
Yer ve gök ehline gösterdiği halde,
Tezgâhı hâlâ kaldırmamış..
Neden ?.
Normalde beklenen,
Rasulullah’ ın terki mekan etmesiyle birlikte,
Dünya hayatının fesh edilmesidir.
Madem ki,
O olmasa âlemler yaratılmayacaktı,
Aramızda olmadığına göre,
Kâinat sergisi neden hâlâ toplanmıyor ?..

*

Sahih (kesin) rivayetlerle bildirilen bir olayda,
Mahşerin dehşetinden,
Herkes hatta peygamberler dahi,
“nefsî, nefsî..” derken,
Resul-i Ekrem (a.s.m) “ümmetî, ümmetî..” diyerek,
Ümmetine refet ve şefkâtini göstermiş..
Hattâ doğduğunda,
“ümmetî, ümmetî..” dediği
Annesi tarafından nakledilmiş.. ( 2 )

*

O zâtın risaleti,
İmtihan ve ubudiyet (kulluk) için,
Şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi,
O zâtın ubudiyetinde yaptığı dua,
Mükâfat (ödül) ve mücâzat (ceza) için
Dâr-ı ahiretin (ahiret yurdunun) îcadına sebep olur. ( 3 )
Risaletinin terk edilmesi halinde,
Tezgâhın toplanmasına da sebep olur.
O üstadın (a.s.m) talimatını, ahali dinlemedikleri vakit,
Elbette o kasr (kâinat),
Tebdil (değiştirmek) ve tahvil (dönüştürmek) edilecek.. ( 4 )
Kâinat sergisi bu gün de kaldırılmadıysa,
Nedeni,
“Allah ve ahiret var..” deme mesleği olan
Risalet-i Ahmediye’ nin devam etmesidir..
Bu vazife sürdüğü sürece,
Biiznillâh kıyamet kopmayacaktır..
Biliyorum ki,
O (a.s.m) yoksa sergi toplanır,
Evren derdest edilir..
Ehli ferâgat tarafından,
“ümmetî, ümmetî..” nidâsı,
Hâlâ kâinatın sinesinde mâkes bulduğu içindir,
Tüm bu sürüp gitmeler..

*

Allah “..içinde muslîhler (ıslah ediciler) bulunan bir kavme,
Azap indirecek değiliz” ( 5 ) buyuruyor..
İçimizde muslîhler bulunan bir halde olmamız gerekiyor..
Ahirzamanın tam göbeğinde yaşadığımız şu ortamda,
Bu görev sadece ilâhiyatçıların değil,
Hepimizin sorumluluğundadır.

*

İnsan kilidini ferâgat anahtarı açar.
Bazılarımızın ferâgat ederek,
Bu mesleği yürütmeye devam etmesi şarttır..
Başına kıyamet koparak haşrolmuş biri olarak,
Rabbin huzuruna çıkmak istemediğim için yazıyorum ben..
Kendi kabımca..
Doldurabildiğim kadarıyla sunuyorum.
Belki benden daha iyi anlayanlar çıkar da,
Daha güzelini sunmaya devam ederler ümidiyle yazıyorum..
Ve yine biliyorum ki,
Bir meseleyi bazen nakledenden daha iyi anlar, o sırada dinleyen.. ( 6 )
Dip Notlar :

 1. Ali el-Kàri , Şerhü'ş-Şifâ , 1: 6 ; Aclunî , Keşfü'l-Hafâ , 2:164 , no : 2123

 2. Buhari , Tevhid : 36 , Tefsir : 17, Sure 5 , Fiten : 1
  Müslim , İman : 326 , 327
  Tırmizi , Kıyamet : 10
  Darimi , Mukaddime : 8

 3. Mesnevî- i Nuriye , Reşhâlar , 11.Reşhâ , sayfa 29

 4. Sözler , 11.söz , sayfa 110

 5. Hud Suresi , âyet 117

 6. Rasulullah' ın "Vedâ Hutbesi"

  08.01.2006

© 2015 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu

 1.  Bu yazının yazarına mesaj göndermek istiyorum.
 2.  Bu yazının uygun formatta çıktı'sını almak istiyorum.

1KAYYUMİYET VE UBUDİYETmkalabas, 15.01.2006, Ağrı

Evet herşeyin kayyumu(ayakta tutanı) olduğu-evi ayakta tutan direk vb-gibi üzerinde yaşadığımız dünyanın da kayyumu elbette vardır.Kayyum olan ALLAH kainatı ve Dünyamızı ayakta tutuyor,Habibi(SAS)nin yüzü suyu hürmetine tutuyor.O(SAS) madden aramızda olmazsa bile manen yanımızda aramızdadır.Selam ve salat ggetirdiğimizde kendisi bizzat mukabele eder...

Ne zamanki içimizdeki büyük topluluk ubudiyeti,sünneti,kulluğu terkederse ALLAH da kayyumuyitini kaldıracağını öğreniyoruz.Çünki Hadiste ALLAH ALLAH diyenler(cemaat halinde) kalmadığı zaman kıyameti ALLAH kafirlerin üzerine yıkacaktır.

Bize düşen vazifemizi(temsil,tebliğ,müslih...) bihakkın ifa etmek,dünyanın yıkılmasına bir sebep de biz olmamak.
© 2000-2015 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut